Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 2

Op zondagmiddag 25 maart hebben 7 gemeenteleden openbare geloofsbelijdenis aflegd.
We kijken terug op een mooi winterseizoen waarin we veel met en van elkaar hebben mogen leren. Het was dit jaar een bijzondere mix wat leeftijd betreft, maar dat bracht vaak ook mooie gesprekken op gang.
We zien terug op een mooie dienst, met onderstaande liturgie:
Liturgie:
 

443