Hervormd Woudenberg

Toeleven naar belijdenisdienst
Gedurende het afgelopen seizoen 2018-2019 heeft een groep jongeren uit de wijkgemeente zich, samen met ds. L. Schaafsma, voorbereid op het doen van belijdenis. Fijn is dat; zowel voor hen zelf als voor de gemeente. Ieder jaar mogen we dit zien als een zegen van de Heere dat Hij doorgaat met Zijn werk in het midden van onze gemeente.
Op zondag 7 april a.s. 10 lidmaten belijdenis van hun geloof afleggen in het midden van de gemeente.
De aannemingsavond staat gepland op 19 maart aanstaande.
Graag onze nieuwe lidmaten in uw voorbede aanbevolen.

438