Hervormd Woudenberg

Met vreugde en dankbaarheid zien wij terug op de Belijdenisdienst van afgelopen zondagmiddag, waarin 13 gemeenteleden belijdenis van hun geloof mochten afleggen.
In de dienst stond 1 Timotheus 6:12 centraal: “Strijd de goede strijd van het geloof, Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen”. Kenmerken van een goede belijdenis werden uitgelicht, waarbij, net als Paulus dit doet in de Timotheusbrief, verwezen mocht worden naar de belijdenis van Jezus Christus voor Pontius Pilatus. De belangrijkste kern van deze belijdenis is de liefde van Christus voor zondaren: Wij hebben hem lief en belijden Zijn naam omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.  

438