Hervormd Woudenberg

Verkiezing Ambtsdragers

Uitslag ambtsdragersverkiezing
Met dankbaarheid deelt de kerkenraad mede dat:
Peter Dorst en Erik de Kloe
hun verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester hebben aangenomen. Belijdende leden van de wijkgemeente kunnen tot en met 8 december bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure en de bevestiging. Gemotiveerde bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Leen Amersfoort, Pijlkruid 19.

353