Hervormd Woudenberg

Verkiezing Ambtsdrager

Met dankbaarheid deelt de kerkenraad van wijk 2 mede dat
Gerbert Leeuwdrent zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen.
Belijdende leden van de wijkgemeente kunnen tot en met 24 juli  bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure en de bevestiging.
Gemotiveerde bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Leen Amersfoort, Pijlkruid 19.
Wij bevelen Gerbert en zijn gezin in uw voorbede aan.

353