Hervormd Woudenberg

Kind en Geloof

Beleidsdocument Kind en Eredienst
Nog betrekkelijk recent in het nieuwe seizoen hieronder een aantal punten over de uitwerking van dit beleidsdocument van de wijkgemeente.

Commissie Kind en Geloof
Deze commissie ondersteunt de kerkenraad bij het uitwerken van het beleidsplan Kind en Eredienst dat vermeld staat op: 
Onze-gemeente/wijk-2/beleidsdocumenten/
Een aantal gemeenteleden neemt hieraan deel, onder voorzitterschap van de jeugdouderlingen. Daarnaast ondersteunt de commissie de predikant bij het bedenken van kindervoorbeelden, een verwerking na een dienst en het opmaken van liturgieën voor bijzondere diensten.
U heeft namens deze commissie een flyer uitgereikt gekregen. De flyer ziet u hierboven staan. Deze flyer is een handreiking over hoe we als gemeente en als gezinnen geloofsopvoeding vorm kunnen geven. We hopen dat de genoemde bouwstenen hieraan bijdragen!

Ouder-Kinddienst versus Bijbeluur
Elke seizoen werden er ongeveer 4 Ouder-Kinddiensten georganiseerd. In deze diensten werden kinderen gevraagd te ondersteunen in de dienst, door bijvoorbeeld, te lezen of te collecteren. Ook werd door de commissie een verwerking voor thuis voorbereidt en uitgereikt. Door de start van het Bijbeluur zijn de Ouder-Kinddiensten wat naar de achtergrond geschoven tijdens de 10.45 uur diensten. We hebben daarom afgesproken om dit voorlopig wat meer te koppelen aan de doop-, kerk en school-, dank- en biddag middagdiensten van de wijkgemeente.

Geloofsopvoedingskring(en)
Mooi om te melden is dat er vanuit een eerdere avond Geloofsopvoeding al een groepje ouders is gevormd, die regelmatig met elkaar in gesprek gaan over (geloofs)opvoeding. Aan de hand van het materiaal Voorleven van de HGJB voeren ze met elkaar het gesprek. Er zijn verschillende edities: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8-11 jaar, 12-18 jaar.
Mocht u ook interesse hebben voor een bepaalde leeftijdsgroep om daarover met andere ouders te spreken, na te denken en samen elkaar te steunen, dan kunt u een email sturen aan de jeugdouderlingen of aan kindeneredienst@hervormdwoudenberg.nl. Dan brengen wij u met elkaar in contact.

574