Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Wij vragen u om namen in te dienen voor de vacature van Jeugdouderling. Hierbij denken wij aan gemeenteleden die feeling hebben met de jeugd en hun belevingswereld en makkelijk verbinding leggen met de jeugd. Van de aanbevolen broeders verwachten wij, dat het trouw meelevende belijdende gemeenteleden zijn, die het beleid van onze kerkenraad ondersteunen.
De namen kunnen tot en met vrijdag 5 januari 2019 worden ingediend bij de wijkscriba, Wout Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. Dit kan schriftelijk en ondertekend of via e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl

353