Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

De kerkenraad van Wijk 2 deelt met grote dankbaarheid mee, dat de verkozen broeders:     

  • Henk van den Born
  • Barry Bos
  • Peter Ophorst 

hun verkiezing hebben aangenomen.
Dat maakt onze kerkenraad weer voltallig en daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee.

We vragen jullie tenslotte om voor deze broeders te bidden, in de aanloop naar de bevestigingsdienst van 11 november aanstaande.

353