Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Kerkenraadverkiezing

De kerkenraad van wijk 2 deelt  mee dat tijdens de ledenvergadering  op 11 juni jl. de volgende broeders zijn verkozen:

- Vacature wijkouderling 1: Peter de Kok, Van Ostadelaan 1

- Vacature wijkouderling 2: Martien den Hartog, Huygenslaan 9

Genoemde broeders dienen uiterlijk woensdag  20 juni te beslissen of zij hun verkiezing tot ambtsdrager aanvaarden. De gemeente wordt verzocht de gekozenen in de persoonlijke voorbede te gedenken.

 

De broeders Peter de Kok en Martien den Hartog hebben hun verkiezing tot wijkouderling helaas niet kunnen aannemen.
Wij hopen na de zomervakantie een nieuwe verkiezing te houden en zullen u te zijner tijd nader informeren.

353