Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Vacature(s) wijkouderling en diaken
Pieter de Kruif heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn ambt van diaken neergelegd. Dat was voor hem een moeilijke beslissing. Wij wensen hem en zijn gezin van harte Gods Zegen toe.

Er ontstaat hierdoor een vacature voor diaken. Daarnaast is al langere tijd sprake van een tweetal vacatures voor wijkouderling. Wij willen deze vacatures graag invullen en vragen u om hiervoor namen in te dienen.

Van de gemeenteleden die door u worden aanbevolen, verwacht de kerkenraad dat het trouw meelevende belijdende gemeenteleden zijn, die zo mogelijk ook tweemaal per zondag naar de kerk gaan en het beleid van de kerkenraad ondersteunen.

De namen kunnen tot en met vrijdag 28 september worden ingediend bij de wijkscriba, Wout Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. Dit kan schriftelijk en ondertekend of via e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl

De verkiezingen worden gehouden op DV maandag 8 oktober 2018. Noteert u deze datum vast in uw agenda?

353