Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Kerkenraadsverkiezing:
In de achterliggende periode hebben diverse gemeenteleden namen aangedragen voor de invulling van de vacature van wijkouderling. Dank voor uw betrokkenheid! Gelet op de uitbreiding van het aantal leden van onze wijkgemeente is besloten om de kerkenraad uit te breiden met één ouderling. De dubbeltallen zullen worden opgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 24 mei. De verkiezingsavond staat gepland op maandag 11 juni. Noteert u deze datum vast? 


Benoeming evangelisatie-ouderling:
De kerkenraad heeft tijdens zijn vergadering van 22 maart 2018 broeder Gerco Wolfswinkel benoemd als evangelisatie-ouderling. Onze broeder heeft deze benoeming aanvaard. De kerkenraad is dankbaar dat hij zich geroepen voelt om de vacature van evangelisatie-ouderling te gaan vervullen en heeft hierin Gods leiding ervaren. Gerco zal zijn werkzaamheden als wijkouderling voortzetten tot het moment dat de vacature, die als gevolg van zijn benoeming ontstaat, is ingevuld. Wij wensen Gerco van harte Gods zegen toe.

353