Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsvacature

Vacature ouderling-scriba
Gesterkt en bemoedigd door het Woord dat afgelopen zondag mocht klinken, brengen wij met gemengde gevoelens de vacature voor ouderling-scriba onder uw aandacht. Het onverwachte overlijden van broeder Marinus van Krimpen heeft ons diep geraakt.
De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor deze vacature. Dit kan tot en met woensdag 29 januari 2020.  De namen kunnen worden ingediend bij Wout Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren, maar het indienen is ook mogelijk via e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl
Op basis van de ingediende namen zal de kerkenraad in zijn vergadering van 30 januari een kandidaat voor het ambt van ouderling-scriba kiezen.
We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing en vragen ook om uw aller voorbede.

353