Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsvacature

De kerkenraad deelt met vreugde en dankbaarheid mee dat broeder Leen Amersfoort, Pijlkruid 19, zijn benoeming als ouderling-scriba heeft aangenomen. De belijdende leden kunnen tot en met maandag 23 november bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure en de bevestiging. Gemotiveerde bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij Wout Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. We bevelen broeder Amersfoort in uw voorbede aan

353