Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsvacature

Vacature ouderling-scriba
Gesterkt en bemoedigd door het Woord dat afgelopen zondag mocht klinken, brengen wij met gemengde gevoelens de vacature voor ouderling-scriba onder uw aandacht. Het onverwachte overlijden van broeder Marinus van Krimpen heeft ons diep geraakt.
De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor deze vacature. Dit kan tot en met woensdag 29 januari 2020.  De namen kunnen worden ingediend bij Wout Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren, maar het indienen is ook mogelijk via e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl
Op basis van de ingediende namen zal de kerkenraad in zijn vergadering van 30 januari een kandidaat voor het ambt van ouderling-scriba kiezen.
We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing en vragen ook om uw aller voorbede.(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers
We mogen terugkijken op een goede dienst waarin nieuwe ambtsdragers werden (her)bevestigd om te dienen in onze gemeente, en waarin we van anderen afscheid hebben genomen. We werden bemoedigd en versterkt door de woorden die Ezra eeuwen geleden in een verwarrende tijd tegen het volk Israël mocht zeggen, Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. Bij het handen geven merkte ik dat deze woorden velen van u hebben geraakt. In deze kracht gaan we dan ook verder als kerkenraad en gemeente.
Nogmaals zeggen we de afgetreden broeders hartelijk dank voor de inzet en de overtuiging waarmee ze in de achterliggende tijd hun dienst in Christus’ kerk hebben vervuld! De nieuwe broeders heten we van harte welkom in de kring van de kerkenraad; we hopen dat jullie je daar snel in thuis zullen voelen en je ambt met vreugde mogen vervullen, in afhankelijkheid van de Koning van de Kerk.
We zijn Wout Blokhuis bijzonder dankbaar dat hij ons als kerkenraad de komende tijd wil blijven ondersteunen in het scribaat.

353