Hervormd Woudenberg

Kerkenraad

Benoeming jeugdouderling
De kerkenraad heeft in de vacature voor jeugdouderling benoemd:
Gerard Harskamp (Nico Bergsteijnweg 54).
Helaas heeft hij zijn benoeming als jeugdouderling niet kunnen aannemen.
Op korte termijn hopen we als kerkenraad tot een nieuwe benoeming voor deze vacature te komen.


Terugtreden Andries Veltman
Andries Veltman heeft, in verband met de aandacht die nodig is voor zijn dochtertje Lianne, zijn ambt van wijkouderling neergelegd.
Wij hebben in de avonddienst van 24 februari jl. persoonlijk afscheid van hem genomen en daarbij heeft Andries een mooi getuigenis laten horen.
De kerkenraad wenst Andries en zijn gezin van harte Gods Zegen toe en vraagt de gemeente om hen in de voorbede te gedenken.
De vacature als gevolg van het voorgaande hopen wij in het najaar in te vullen tijdens de reguliere ‘tweejaarlijkse’ Kerkenraadsverkiezingen.
De wijk van Andries is tot invulling van de vacature verdeeld over de overige wijkouderlingen.
Deze verdeling is te raadplegen op de website van onze gemeente.
Neemt u gerust contact op als u behoefte hebt aan pastorale ondersteuning of een pastoraal gesprek. Voor spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met dominee Wessels.

353