Hervormd Woudenberg

Werkwijze

Wanneer de predikant of een kerkenraadslid met u van mening is dat begeleiding gewenst is, kunt u zich aanmelden bij de coördinator. Dit kan uiteraard ook rechtstreeks. In dat geval wordt het betreffende kerkenraadslid op de hoogte gebracht van de aanmelding. Dit vanwege het feit dat dit werk onder de directe ambtelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt.
De ppb’ers kunnen bij diverse levensvragen en problemen worden ingeschakeld en voor een bepaalde periode met u meeleven tot het moment waarop dit niet langer nodig is.
Na de aanmelding wordt een gesprek gepland en wordt in overleg vastgesteld wie de begeleiding zal uitvoeren, waar dit gebeurt en met welke frequentie.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat dit werk zorgvuldig plaatsvindt. Daarom hebben alle begeleiders tijdens een kerkenraadsvergadering geheimhouding beloofd voor de informatie die in vertrouwen wordt verteld. Allen hebben daarom ook een persoonlijk e-mailadres ontvangen vanuit de kerkenraad.
 

489