Hervormd Woudenberg

Doelstelling

De kerkenraad van wijkgemeente 2 heeft in 2016 besloten om een psycho pastoraal team op te richten. Het team bestaat uit een aantal psycho pastoraal begeleiders (ppb’ers). Gebleken is namelijk dat er naast de pastorale zorg van de predikant en de ouderlingen behoefte is aan psycho-pastorale ondersteuning.
De opdracht van dit team is het tegemoetkomen aan de behoefte aan psycho-pastorale zorg in de gemeente als ondersteuning van de kerkenraad. Door middel van gesprekken biedt de ppb’er een luisterend oor, een open hart en troostende nabijheid. Elk gemeentelid kan hier een beroep op doen.
Een ppb’er is géén professionele hulpverlener, maar staat gemeenteleden terzijde vanuit de liefde en bewogenheid die eigen is aan de gemeente van Jezus Christus. Zo mogelijk wordt er tijdens de gesprekken uit de Bijbel gelezen en/of wordt er gebeden.
 

488