Hervormd Woudenberg

Zondagavondzang

‘Pinksteren’
Op zondagavond 16 mei a.s. is er (weer) een Zondagavondzang. Dit keer in het kader van het thema 'Pinksteren'. Om 20:00 uur via de livestream.

Aan deze bijzondere Zondagavondzang wordt medewerking verleend door de Bovenstemgroep Woudenberg, door organist Wim van der Wind, door pianist Anton de Vreugd en door panfluitiste Daniëlle Janse.

Het programma voor deze Zondagavondzang is:
1     God is getrouw, zijn plannen falen niet. OTH 296
2     Wij knielen voor Uw zetel neet. bundel 1938 lied 73
3     Komt Christ'nen, laat ons Jezus loven. bundel 1938 lied 69
4     Verheft u Christ'nen boven 't stof. bundel 1938 lied 70
5     't Oog omhoog, het hart naar boven. bundel 1938 lied 75
6     Uw dankb're Christenschaar. bundel 1938 lied 85
7     Verhef, verhef uw zegezangen. bundel 1938 lied 86
8     Ruis, o Godsstroom der genade. bundel 1938 lied 87
9     Er komen stromen van zegen. OTH 113 / JdH 57
10a Ere zij de Vader en de Zoon  1938 lied 88      of
10b Halleluja, lof zij den Heer'. 1938 lied 89

391