Hervormd Woudenberg

Zondagavondzang

Zondagavondzang op 28 maart 2021
Deze avond staat in het teken van Passie-Pasen.
De Bovenstemgroep-Woudenberg zal de liederen ten gehore brengen, en wordt daarin begeleid door Daniëlle Janse (panfluit) en Arjen Bout (piano). 

Programma:

1. Johan de Heer lied 280 vers 1, 2, 3 en 4..... 't Is middernacht en in de hof(met bovenstem)
2. Johan de Heer lied 303 vers 1, 2, 3 en 4..... Jezus, leven van mijn leven
3. Johan de Heer lied 415 vers 1 en 2..... Is dat, is dat mijn Koning(met bovenstem)

Declamatie o.i.d.

4. Johan de Heer lied 330 vers 1, 2, 3 en 4..... Leer mij Uw weg, o Heer
5. Johan de Heer lied 836 vers 1, 2 en 3..... Op die heuvel daarginds
6. Gij die treurt, kom met smart, daar is plaats bij 't kruis(met bovenstem)

Muzikaal intermezzo met piano, orgel en panfluit

7. Johan de Heer lied 391 vers 1, 2 en 3..... Wees gegroet Gij eerst'ling uit de graven
8. Op Toonhoogte lied 110 vers 1, 2, en 3..... U zij de glorie, opgestane Heer(met bovenstem)

391