Hervormd Woudenberg

Schoonmaak pastorie

Oproep: 
De afgelopen periode is er hard gewerkt om de pastorie aan het Jacobshoeve Erf gereed te maken voor het gezin van ds. Lubbers.
Bouwbedrijven en vrijwilligers spannen zich in om de werkzaamheden rond medio juni af te ronden.
Om de woning ‘spic en span’ op te leveren zoeken we schoonmaak(st)ers, die op 27 juni een paar uur willen helpen.
Voor koffie en koek wordt gezorgd.
In de praktijk blijkt dat er vaak 50plussers reageren, maar we zouden het heel fijn vinden als daarnaast ook jongere mensen mee willen doen.
Als je wilt helpen laat het dan weten aan:
Jan de Kok via mail ambtelijksecretariswijk1@hervormdwoudenberg.nl of tel.nr. 033-2864969

564