Hervormd Woudenberg

Verkoop villa Vredehof
De verkoopprocedure van de voormalige pastorie aan de Maarsbergseweg is enkele weken geleden afgerond. Het College van Kerkrentmeesters heeft op basis van de ontvangen reacties besloten om de villa Vredehof te gunnen aan de hoogste bieder voor een bedrag dat boven onze richtprijs is uitgekomen. De naastliggende kavel is nog niet verkocht bij gebrek aan voldoende interessante biedingen. De procedure voor wijziging bestemming van de kavel is nog in gang en zal door ons worden voortgezet. Zodra hier meer over bekend is zullen we u informeren.


Nieuwe pastorie gekocht
Het college van kerkrentmeesters is erin geslaagd een geschikte nieuwe pastorie voor wijk 1 te vinden. Het betreft de woning aan Jacobshoeve erf 6. Dit is een mooie, recent verbouwde woning, waarvan de begane grond is uitgebreid en een nieuwe keuken is gerealiseerd. Ook de 1ste verdieping is prachtig verbouwd met o.a. een nieuwe badkamer. Dit betekent dus dat er maar heel weinig gedaan hoeft te worden aan de woning. Alleen de studeerkamer ontbreekt nog en op zolder worden 2 slaapkamers ingericht. Daarvoor is inmiddels een plan gemaakt. Het geheel voldoet daarmee aan de criteria die vooraf waren opgesteld.

440