Hervormd Woudenberg

Verkoop Vredehof en de kavel aan de Prangelaar
Het College van Kerkrentmeesters heeft Makelaardij Woudenberg opdracht gegeven om de verkoop van de oude pastorie te verzorgen. In overleg met Makelaardij Woudenberg is gekozen voor een ‘verkoop bij inschrijving’. Ook de bouwkavel aan de Prangelaar (de vroegere achtertuin van de pastorie) wordt op dezelfde wijze verkocht. De gekozen verkoopmethode geeft iedere geïnteresseerde gelijke kansen bij het verwerven van de karakteristieke voormalige pastorie of de bouwkavel. Het is de bedoeling het huis half januari op Funda aangemeld te hebben. Half februari zijn er bezichtigingsdagen, half maart sluit de inschrijving. Heeft u belangstelling voor de oude pastorie, de bouwkavel aan de Prangelaar of beide? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@makelaardijwoudenberg.nl en u ontvangt de volledige verkoopdocumentatie in huis. U kunt de makelaardij (Erwin Geijtenbeek of Marcel Donker) ook bellen: 033 286 4411. 
Zoals wij eerder al schreven beseffen wij dat het afscheid nemen van de oude pastorie bij een aantal gemeenteleden gevoelig ligt. Sommigen hebben ons dat ook laten weten. De monumentale, karakteristieke villa is immers al 100 jaar geleden als pastorie gebouwd en in 1927 door het toenmalige College van Kerkrentmeesters voor 9.000 gulden gekocht van de familie Hooft. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente ook enkele renovaties gedaan, o.a. de vernieuwing van het dak. Daarbij hebben gemeenteleden als vrijwilliger zich ingezet. Het afscheid nemen van dat huis zal sommigen dan ook pijn doen. 
Nu er sprake is van een vacante predikantsplaats in wijk 1 en het prijspeil op de woningmarkt aanzienlijk gestegen is, is ook het moment gekomen om uitvoering te geven aan de uitvoering van het begin 2015 geformuleerde beleid. De Algemene Kerkenraad heeft toen besloten tot afstoting van de pastorieën aan de Ekris en de Maarsbergseweg. Primaire aanleiding daarvoor waren de hoge jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten van beide pastorieën en de slechte bouwkundige kwaliteit van de pastorie aan de Ekris. Door de AK is toen als beleid geformuleerd dat in de toekomst voor de huisvesting van onze predikanten van beide wijken uitgegaan wordt van een ruime 2 onder 1 kap woning in een prijsklasse tot maximaal € 500.000 (geïndexeerd). De villa Vredehof heeft een waarde die daar ver boven ligt met eveneens forse exploitatielasten. Door enkele gemeenteleden is gevraagd of er een verband is met de plannen voor een 2de Kerkelijk Centrum. Dat verband is er niet. Het pastoriebesluit is genomen in het voorjaar van 2015 nog voordat het project voor het Groene Woud was gestart. De gemeente is destijds over dat besluit ook geïnformeerd via de kerkbode. De financieel gunstige gevolgen van het besluit zullen zich natuurlijk vertalen in de begroting van de kerkrentmeesters. Uiteindelijk draagt dat voordeel op die manier dus wel bij aan de bekostiging van een 2de Kerkelijk Centrum, maar dat was niet de reden voor de verkoop. 
 

Nieuwe pastorie gekocht
Het college van kerkrentmeesters is erin geslaagd een geschikte nieuwe pastorie voor wijk 1 te vinden. Het betreft de woning aan Jacobshoeve erf 6. Dit is een mooie, recent verbouwde woning, waarvan de begane grond is uitgebreid en een nieuwe keuken is gerealiseerd. Ook de 1ste verdieping is prachtig verbouwd met o.a. een nieuwe badkamer. Dit betekent dus dat er maar heel weinig gedaan hoeft te worden aan de woning. Alleen de studeerkamer ontbreekt nog en op zolder worden 2 slaapkamers ingericht. Daarvoor is inmiddels een plan gemaakt. Het geheel voldoet daarmee aan de criteria die vooraf waren opgesteld.

440