Hervormd Woudenberg

Kerkenraadswisseling

Zondagmorgen, 12-01-2020,
nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
ouderling C.A. van Beusekom 
ouderling-kerkrentmeester D. Lokhorst
ouderling D.A. Lokhorst
ouderling-kerkrentmeester J. van Ginkel
jeugdouderling J.S. Peters
ouderling P. Scheer
diaken R. Wever
We zeggen hen heel hartelijk dank voor de wijze waarop zij met de liefde van hun hart en met de talenten die de HEERE hen schonk, hebben mogen dienen in het midden van de gemeente. Onze goede God zij jullie nabij – ook in dit afscheid van het ambtswerk.

Tegelijk mogen 6 broeders worden bevestigd als ambtsdrager:
R.A. Driever als jeugdouderling
P. Huijser als ouderling
M.G. Leenstra als ouderling-kerkrentmeester
M.H. de Roos als diaken
G.B. Uijl als ouderling
M.A. Zandee als ouderling-kerkrentmeester

De volgende 5 broeders zullen worden herbevestigd in het ambt:
J.N.A. den Boer als ouderling
T.M. de Leeuw als ouderling
L.A.J. Pots als ouderling-kerkrentmeester
A.T. de Vreugd als ouderling
J. van der Wind als ouderling
Wat een voorrecht, dat alle vacatures vervuld mogen worden en dat we met een voltallige broederkring onze weg mogen vervolgen. Met de woorden van het gebed uit het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen bidden we de HEERE de ambtsdragers ‘in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid’. Mag de kerkenraad rekenen op uw gebeden? Dat hebben we echt nodig!

410