Hervormd Woudenberg

Kerkenraadswisseling

In de morgendienst van 12 januari namen we afscheid van de broeders: Van Beusekom, D. Lokhorst, D.A. Lokhorst, Van Ginkel, Peters, Scheer en Weever als ambtsdrager. De broeders: Driever, Huijser, Leenstra, De Roos, Uijl en Zandee werden bevestigd als ambtsdrager, terwijl de broeders: Den Boer, De Leeuw, Pots, De Vreugd en Van der Wind mochten worden herbevestigd. We ontvingen het Woord van God vanuit 2 Koningen 2 – meteen de afsluiting van de preekserie over het leven van Elia. Thema was ‘Gods werk gaat door’ en we hebben gelet op de gaande man en de komende man. Elia’s plaats was niet meer op aarde – maar de God van Elia leeft en regeert tot in eeuwigheid! Bijzonder détail: De eerste ‘actie’ van Elisa als ambtsdrager is het aanroepen van de naam van Israëls God: ‘Waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij?!’ Zo mogen we als kerkenraad onze weg vervolgen – in onze zwakheid ons beroepend op de levende God. ‘Welzalig hij, die ál zijn kracht en hulp alléén van U verwacht’.

410