Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Op DV maandag 19 maart vinden om 19.00 uur ambtsdragersverkiezingen plaats. De verkiezingen worden gehouden in de Dorpskerk en alle belijdende leden worden hiervoor uitgenodigd. Eventueel kunt u een ander gemeentelid machtigen als u zelf niet aanwezig kunt zijn. Machtingsformulieren zijn op te vragen via het e-mailadres: ambtelijksecretariswijk1@hervormdwoudenberg.nl
De kerkenraad heeft twee dubbeltallen samengesteld uit de door de gemeente aangedragen namen. De broeders die op dubbeltal staan, stellen zich hierbij kort voor:

Dubbeltal wijkouderling:


Mijn naam is Frans van de Lagemaat, geboren in Woudenberg, getrouwd met Wilma Bosman. Ik ben 58 jaar en vader van 5 kinderen (2 zonen en 3 dochters) in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Sinds kort heb ik een kleinzoontje. Ik ben als zelfstandig ondernemer, samen met mijn oudste zoon Willem, werkzaam in de houtbouw. In de achterliggende periode ben ik 12 jaar lang wijkouderling geweest.


Naam: Timo Leenstra
Leeftijd: 55 jaar
Huwelijkse staat: getrouwd met Edith en vader van Bas, Coen en Guido.
Beroep: ondernemer in medische en dentale producten voor éénmalig gebruik.
Kerkelijke activiteit: bezoekt graag de kring “Blijvend leren”.

Dubbeltal diaken:


Ik ben Jan Heijns. Ik ben 63 jaar en getrouwd met Carla. Vader van 7 kinderen, 5 dochters en 2 zoons die allemaal hun eigen gezin hebben.
Ik werk als zelfstandig interim manager in de zorg sector. Heb een verpleegkundige achtergrond.
Naast mijn dagelijks werk maak ik deel uit van het kosters team van de kerk.


Mijn naam is George de Soeten. Ik ben 59 jaar en getrouwd met Effie en vader van Alex (18 jaar). In het dagelijks leven ben ik rijksambtenaar (gerechtssecretaris/juridisch medewerker bij de Rechtbank Midden-Nederland). Wij wonen sinds najaar 1996 in Woudenberg. In het verleden ben ik, voor een termijn van vier jaar, diaken in de wijkgemeente Jacobikerk te Utrecht geweest.

410