Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Tijdens de avonddienst van zondag 15 april 2018 mochten de volgende broeders in het ambt bevestigd worden:

Als wijkouderling:
De heer F. van de Lagemaat, Ekris 72a
Als diaken:
De heer G.H. de Soeten, De Koekel 14
De Heere schenke onze nieuwe ambtsbroeders alles om te mogen dienen in de gemeente. Steeds opnieuw is het nodig om in afhankelijkheid van de Heere de weg te gaan. Hij stelle u tot zegen in de gemeente.  Ook in persoonlijk leven en voor vrouw en kinderen een gezegende tijd toegewenst.

410