Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van 14 oktober zijn de volgende broeders verkozen:
- wijkouderling: P. Huijser, Gouden Regen 55
- wijkouderling: G.B. Uijl, Magnoliasingel 11
- ouderling-kerkrentmeester: M.G. Leenstra, De Bron 1
- ouderling-kerkrentmeester: M.A. Zandee, Ringelpoel 33
- diaken: M.H. de Roos, Van Steenbergenlaan 16

De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat al deze verkozen broeders de vrijmoedigheid hebben ontvangen om hun verkiezing aan te nemen. God leidt Zijn gemeente en wil daarvoor mensen inwinnen en inschakelen. Dat mogen we in het bijzonder hierin ook ervaren.

In de vacature jeugdouderling heeft de kerkenraad broeder R. Veenendaal, Piet Heynlaan 17 benoemd. Hij heeft laten weten zijn verkiezing helaas niet te kunnen aanvaarden. We bidden om rust en vrede over deze beslissing.

410