Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

In haar vergadering van 22 februari jl. heeft de kerkenraad besloten, met toestemming van de Algemene Kerkenraad, om een beroep uit te brengen op ds. K. Hak, predikant van de Hervormde Gemeente te Goudswaard. Dit is zijn eerste gemeente, die hij sinds 2013 mag dienen. Ds. Hak is 36 jaar, gehuwd en heeft 3 kinderen. Naar het zich nu laat aanzien hoopt ds. Hak in de avonddienst van zondag 11 maart in de dienst des Woords in ons midden voor te gaan. Na afloop van deze dienst bestaat er gelegenheid om ds. en mevrouw Hak te groeten en hen Gods’ Zegen toe te wensen.
Na het vertrek van ds. Messemaker zijn we al weer een jaar ‘herderloos’. We zien verlangend uit naar de komst van een nieuwe predikant. We hopen en bidden dat de Heere ons spoedig een eigen predikant wil geven.
Op 26 maart a.s. zal ds. Hak zijn beslissing kenbaar moeten maken op het beroep.
 


Brief van ds. K. Hak

Beste gemeenteleden,
 
Via deze weg mag ik mij voorstellen.

D.V. 5 maart hoop ik 36 jaar te worden. Sinds 2004 ben ik getrouwd met Janneke en in de afgelopen jaren is ons huwelijk gezegend met drie kinderen; Laura, Lennard en Lisa.

Ik ben opgegroeid in Capelle aan den IJssel. Als kind wilde ik graag timmerman worden en daar ben ik ook voor opgeleid. In de kleine bouw en verbouw heb ik het goed naar mijn zin gehad en het was dan ook mijn doel om een eigen bouwbedrijf te starten.

Toen kwam steeds sterker de roeping om het Evangelie te verkondigen. Uiteindelijk heb ik mijzelf hieraan overgegeven en ben gaan studeren. Tijdens de studie woonden we in Rijssen, waar mijn vrouw vandaan komt. We hebben daar veel interkerkelijk mogen samenwerken in het vluchtelingenwerk.

In 2013 ben ik als predikant bevestigd in de hervormde gemeente van Goudswaard, een klein dorpje aan het einde van de Hoekse Waard.

Van dichtbij heb ik gezien dat de gemeente in hoogte en in dieptepunten gedragen wordt door de Goede Herder. De gemeente ligt in Zijn handen en Hij laat nooit los wat Zijn hand begonnen is. Zo mogen we in de tijd die we van Hem krijgen op een bescheiden manier ons werk doen om de gemeente te leiden in de grazige weiden van het Woord van God.
 
Hartelijke groet,
 
Ds. K. Hak


8 december 2017: de kerkenraad deelt met teleurstelling mee, dat ds. J.J. ten  Brinke heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.7 oktober 2017 bereikte ons het bericht dat ds. D.J.W. Kok niet de vrijmoedigheid kreeg het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

422