Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

De plek van herder en leraar is nog steeds vacant. 
De beroepingscommissie heeft haar werk in deze weer opgepakt. 
Wij vragen uw gebed voor het vele werk hiervoor dat op de achtergrond wordt verricht.


26 maart 2018: ds. Hak heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bedankt.


8 december 2017: de kerkenraad deelt met teleurstelling mee, dat ds. J.J. ten  Brinke heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


7 oktober 2017 bereikte ons het bericht dat ds. D.J.W. Kok niet de vrijmoedigheid kreeg het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

422