Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

De kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 29 augustus, met instemming van de Algemene Kerkenraad, besloten een beroep uit te brengen op ds. L de Wit, predikant van de hervormde gemeente te Putten.
Het beroep zal ingaan op maandag 17 september.
Ds. De Wit hoopt op zondag 23 september in de ochtenddienst van 10.45 uur voor te gaan in Woudenberg.
De beslissing op het uitgebrachte beroep dient uiterlijk maandag 8 oktober genomen te worden. Een spannende tijd voor onze gemeente, maar ook voor Ds. de Wit, zeker nu wij begrepen dat de hervormde gemeente van Hoevelaken eveneens een beroep op Ds. de Wit uitbrengt. Wij hopen en bidden dat de Heere het zo wil leiden dat wij als gemeente verblijd mogen worden met de komst van een nieuwe herder en leraar.

Voorstellen ds. L. de Wit

Ds. L. de Wit
Hoewel wij elkaar onder het Woord al diverse keren mochten ontmoeten, vraagt u/jij zich nu wellicht toch wat meer af wie die man is, op wie een beroep wordt uitgebracht.

Nu zou ik kunnen volstaan met te zeggen: ,,Niet meer dan een stem.” En in zekere zin is dat ook zo. Het gaat immers niet om de boodschapper, maar om de boodschap. Een tekst die destijds op mij diepe indruk heeft gemaakt komt uit Jesaja: ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die Vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.’ Hier worden alleen de voeten genoemd, wat hij te zeggen heeft staat centraal. Hoe de weg ook gaan zal, hoop ik van harte, dat het ons om die Boodschap zal gaan.

Na dit allereerst te hebben gezegd, iets over mijzelf en ons gezin. Op dit moment dienen wij de gemeente van God te Putten. Daarvoor stonden wij in Bleskensgraaf en Oude Tonge. Ik ben dankbaar dat ik in het werk alle steun ontvang van mijn vrouw. Zij is daarnaast ook anderhalve dag werkzaam in het basisonderwijs. Onze jongste dochter [Eline] is 18 jaar en woont nog thuis. Onze oudste dochter [Martine] is getrouwd met Berend Pieters. Eind april werd Hadewych geboren, ons eerste kleinkind.

Naast de doordeweekse ontmoeting hopen we zondagavond 23 september voor te gaan in de dienst. Wij vragen uw gebed of de Heere in dit alles ons de weg wil wijzen, die Hij wil dat wij zullen gaan.

Ontvang zo een hartelijke groet uit de Arendstraat 4, 3882 JJ Putten. ldewit@hervormdputten.nl


26 maart 2018: ds. Hak heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bedankt.


8 december 2017: de kerkenraad deelt met teleurstelling mee, dat ds. J.J. ten  Brinke heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


7 oktober 2017 bereikte ons het bericht dat ds. D.J.W. Kok niet de vrijmoedigheid kreeg het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

422