Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

Zoals al eerder vermeld, hoopt de kerkenraad aanstaande zondag 13 januari 2019 een predikant te gaan ‘horen’, met het oog op een uit te brengen beroep.
Hiervoor komt de kerkenraad/Algemene kerkenraad op dinsdag 15 januari 2019 bijeen.
Graag in uw voorbede aanbevolen.


26 november 2018:
Ds. G.H. Molenaar heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


8 oktober 2018:
Ds. de Wit heeft heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


26 maart 2018:
ds. Hak heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bedankt.


8 december 2017:
ds. J.J. ten  Brinke heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


7 oktober 2017:
ds. D.J.W. Kok heeft niet de vrijmoedigheid het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

422