Hervormd Woudenberg

Beroepingswerk

Even voorstellen…

In  achterliggende weken ontving ik ‘Eenklank’ diverse malen. Juist de stukjes waarin mensen zich voorstellen zijn dan interessant. Zo krijg je een beeld van een gemeente. Nu is het mijn beurt als beroepen predikant om kort iets van mezelf te delen. Ik ben 32 jaar en ben nu predikant in Hervormde Gemeente Doornspijk. Samen met mijn vrouw Mieneke ontvingen wij uit Gods hand vier kinderen: Lukas (7), Joëlle (5), Sophia (4) en Benjamin (2).

Heeft deze dominee ook hobby’s? Ja, al moet ik daar wel tijd voor zoeken. Naast het lezen van theologische boeken (met name Spurgeon, Schilder, Piper en Keller) heb ik sinds drie jaar mijn hardloophobby weer opgepakt. Ik werd toen gevraagd door Woord & Daad om mee te gaan als predikant bij een fiets- en hardloop event in Frankrijk voor een goed doel. Dat betekende op zondag preken én meedoen aan het evenement op zaterdag. Sinds die tijd loop ik tweemaal per week in de Flevopolder. Vanwege al het zittende werk en de vele lekkernijen die tijdens huisbezoeken zomaar voor je neus staan, is hardlopen ook wel nodig J.

Hoe ben ik predikant geworden? Jaren geleden riep de Heere me onder een preek in Zijn dienst. Dat was in de Hervormde Gemeente Scherpenzeel. De woorden uit Joh. 21:15-17 werden door de Heilige Geest op mijn hart gebonden. Na mijn studie Theologie in Utrecht riep de Heere me naar Doornspijk. In de achterliggende jaren werd de tekst waarmee de Heere riep tot de studie meerdere malen bevestigd. We hebben de rijke zegen van de Heere echt mogen opmerken. De gemeente is gegroeid, maar nog belangrijker: arme zondaren mochten hun toevlucht vinden in een rijke Christus. Wat een zegen dat de Heilige Geest dat werkt!

Als je het zo goed naar je zin hebt in de gemeente waar je staat, is een roepstem van een andere gemeente dan ook niet iets waar ik zelf voor zou kiezen. Máár we weten dat de Heere onze weg leidt. Daarom staan we open voor een beroep. Biddend om de verlichting met de Heilige Geest zoeken we naar Gods wil in het beroepingswerk. Wilt u, wil jij, ons opdragen in het gebed?

Hartelijke groeten,
Ds. G.H. Molenaar

Het beroep zal op maandag 5 november 2018 bij ds. Molenaar worden ‘gebracht’. Op  zondagavond 11 november 2018 hoopt ds. Molenaar in ons midden ‘op beroep te komen preken’. Na afloop van deze dienst bestaat er de gelegenheid om ds. Molenaar en zijn vrouw in de consistorie te groeten.

Ook voor dit beroep denken we aan de bidstond die we aan het begin van het winterseizoen hielden met oog op het beroepingswerk. Daarin werd de nood van de gemeente en de roep naar God om een nieuwe herder en leraar voor God neergelegd. Laten we in deze afhankelijkheid ook dit beroep in onze persoonlijke gebeden de HEERE neerleggen: Hij zal voorzien.


8 oktober 2018: Ds. de Wit heeft heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


26 maart 2018: ds. Hak heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bedankt.


8 december 2017: de kerkenraad deelt met teleurstelling mee, dat ds. J.J. ten  Brinke heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep.


7 oktober 2017 bereikte ons het bericht dat ds. D.J.W. Kok niet de vrijmoedigheid kreeg het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

422