Hervormd Woudenberg

Activiteiten

Wijkavond ‘Hervormd-Zijn’
Op dinsdag 10 april a.s. is er een wijkavond gepland over het thema ‘Hervormd-Zijn’.
Ds. G.H. Molenaar uit Doornspijk zal hiervoor in ons midden zijn.
Een voorbereidingsgroep is bezig om e.e.a. te organiseren in de vorm van een ‘wijkavond nieuwe stijl’. Noteert u/jij deze datum maar alvast in uw agenda!
 


Psalmzangavond 2017:
Alvast voor uw/jouw agenda: de jaarlijkse Psalmzangavond is dit jaar op zaterdag 17 juni a.s. om 19.30 uur in de kerk. Oók dit jaar weer met de bekende organist Pieter Heykoop én met de Bovenstemgroep-Woudenberg. De leiding van deze psalmzangavond berust bij ds. L. de Wit uit Putten. Dit keer gaan we psalmen zingen rond het thema ‘Psalmen na Pinksteren’. Met velen hopen we weer op een gezegende avond in de kerk ‘om psalmen op te heffen’ ! 

321