Hervormd Woudenberg

Verkiezing ouderling scriba AK

Beslissing inzake verkiezing tot ouderling scriba AK
De algemene kerkenraad deelt mee dat broeder:
A.C. Bos, Westerwoud 99, 3931 DK Woudenberg
verkozen is tot ouderling scriba (ouderling met een bijzondere opdracht) van de algemene kerkenraad. Broeder Bos dient uiterlijk 15 november te beslissen over zijn verkiezing.
De AK wenst broeder Bos Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing. De gemeente wordt gevraagd om hem in de persoonlijke voorbede te gedenken.

567