Hervormd Woudenberg

Verkiezing ouderling scriba AK

Broeder A.C. Bos, Westerwoud 99, heeft laten weten zijn benoeming tot scriba AK te aanvaarden. De Algemene Kerkenraad heeft zijn bericht met grote dankbaarheid en vreugde ontvangen. We bidden om vrede voor broeder Bos over deze beslissing en om Zijn hulp en bijstand bij het ter hand nemen van het AK-scribaat begin 2020.

567