Hervormd Woudenberg

Stage

Vanaf begin april tot en met half mei en ook nog 6 weken in het najaar hoopt prop. Maurits Bos, student aan de PThU, in onze gemeente stage te lopen. Hieronder stelt hij zich aan ons voor. We heten hem heel hartelijk welkom. We zijn dankbaar dat we als gemeente op deze wijze een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan de vorming van de dienaren van het Woord en we bidden prop. Bos een inspirerende en waardevolle tijd in Woudenberg toe.

Even voorstellen
Mijn naam is Maurits Bos en ik hoop vanaf april in de Hervormde Gemeente van Woudenberg een stage te volgen. Ik weet niet of en hoeveel u mij in de gemeente zal zien, maar graag wil ik mij toch via deze weg even voorstellen.

Ik ben 26 jaar oud en getrouwd met Juditte. Tijdens onze studie hebben we elkaar ontmoet en inmiddels zijn we zo'n anderhalf jaar getrouwd. Samen wonen we in een gezellig oud huisje in Lunteren, vlak tegen Barneveld aan. Vanouds kom ik uit Kootwijkerbroek, waar ik tot aan mijn trouwen heb gewoond.

Nadat ik mijn havodiploma heb behaald ben ik Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan studeren aan de CHE in Ede. Na het afronden van deze studie ben ik in Amsterdam Theologie gaan studeren. Naast het studeren werk ik sinds twee jaar ook als pastoraal werker in de Hervormde Gemeente van Ederveen. Ik geniet van het werk dat ik daar mag doen. Het is erg fijn om daar concreet aan de slag te kunnen in Gods Koninkrijk.

Wat betreft mijn studie zit ik nu in het vijfde van de zes jaar. Dat betekent dat ik sinds een jaar ook mag voorgaan in erediensten en dat voorzichtig het einde van de studie in zicht komt. Ik ben blij dat ik de komende tijd hier, in Woudenberg, ervaring op mag doen. Van dominee Lubbers verwacht ik veel te leren en ik hoop zo in de gemeente ook wat kennis op te doen. Gelukkig mag ik dit alles doen in het geloof dat God geen geschikte mensen zoekt, maar dat Hij me slechts roept om beschikbaar te zijn. Als we zo beschikbaar zijn mogen we geloven dat Hij werkt tot eer en meerdere glorie van Zijn eigen Naam.

Ik hoop u te ontmoeten!

Hartelijke groet, Maurits Bos

618