Hervormd Woudenberg

Hulpverlening

Samenkomsten voor Oekraïners

Vanaf 20 maart 2022 wordt er wekelijks een samenkomst gehouden door en voor de Oekraïense vluchtelingen. Een voorganger uit hun eigen geledingen verzorgt deze bijeenkomsten.  De samenkomsten worden wisselend gehouden in Eben Haëzer, in de Maranatha kerk en in de Voorhof. Als kerken zorgen we voor de faciliteit, koffie/thee e.d. De onderlinge ontmoeting, toerusting en gebed wordt zeer gewaardeerd.

Contactadressen:

 1. Protestantse Gemeente “de Voorhof”:
  Sierd Smit, tel 06-14563974;
  email: voorzitter.kerkenraad@pkndevoorhof.nl
  Lia Stegehuis-Meijer, tel. tel 06-52063119
  email: scribaat@pkndevoorhof.nl
 2. Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg. “Maranathakerk:
  Jaap Jan Verloop, tel. 06-21256404
  email: jjverloop@solcon.nl
 3. Hervormde Gemeente Woudenberg:
  Adriaan Bos, tel. 06-38963533
  e-mail: a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

 
Onderdak
Dankbaar zijn we voor de vele aanmeldingen voor onderdak. Hiermee konden tot nu toe alle vluchtelingen worden geplaatst. Als u nog niet bent benaderd, betekent dit dat u op de reservelijst staat. Mocht blijken dat er meer adressen noodzakelijk zijn, dan wordt u hiervoor benaderd of er komt een nieuwe vraag.
U kunt verdere informatie, zoals acties, inzameling kleding e.d. vinden op www.woudenbergvooroekraine.nl 
Daarnaast kan een contactformulier worden ingevuld.

617