Hervormd Woudenberg

Hulpverlening

Samenkomsten voor Oekraïners

Vanaf 20 maart jl. wordt er wekelijks een samenkomst gehouden door en voor de Oekraïense vluchtelingen. Een voorganger uit hun eigen geledingen verzorgt deze bijeenkomsten.  De samenkomsten worden wisselend gehouden in Eben Haëzer, in de Maranatha kerk en in de Voorhof. Als kerken zorgen we voor de faciliteit, koffie/thee e.d. De onderlinge ontmoeting, toerusting en gebed wordt zeer gewaardeerd.


Contactadressen:

 1. Protestantse Gemeente “de Voorhof”:
  Sierd Smit, tel 06 14563974;
  email: voorzitter.kerkenraad@pkndevoorhof.nl
  Lia Stegehuis-Meijer, tel. tel 06 52063119
  email: scribaat@pkndevoorhof.nl
 2. Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg. “Maranathakerk:
  Jaap Jan Verloop, tel. 06-21256404
  email: jjverloop@solcon.nl
 3. Hervormde Gemeente Woudenberg:
  Adriaan Bos, tel. 06-38963533
  e-mail: a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

 
Onderdak
Dankbaar zijn we voor de vele aanmeldingen voor onderdak. Hiermee konden tot nu toe alle vluchtelingen worden geplaatst. Als u nog niet bent benaderd, betekent dit dat u op de reservelijst staat. Mocht blijken dat er meer adressen noodzakelijk zijn, dan wordt u hiervoor benaderd of er komt een nieuwe vraag.
U kunt verdere informatie, zoals acties, inzameling kleding e.d. vinden op www.woudenbergvooroekraine.nl 
Daarnaast kan een contactformulier worden ingevuld.
Donatie Christenen voor Israël
De commissie Kerk & Israël heeft vanuit o.a. de opbrengst uit de verkoop van Israëlproducten €200,00 gedoneerd voor emigratie van Joodse vluchtelingen naar Israël. Heel veel Joodse inwoners van Oekraïne willen nu graag definitief terugkeren naar hun thuisland.
Hiervoor is veel geld nodig. Zo zijn er recent door CVI 5 bussen
(kosten € 4000 per bus) met Joodse vluchtelingen vanuit Moldavië naar het vliegveld van Boekarest in Roemenië gereden en heeft het Joods Agentschap gevraagd of CVI nog voor 200 personen zorg kan dragen.
Zie voor donatie en uitgebreide informatie www.christenvoorisrael.nl
 

De Kom & Zie-commissie gaat samen met YFC Moldavie, de partnerorganisatie in Moldavie, en in samenwerking met Stichting Kom Over en Help noofdopvang realiseren voor tenminste 100 vluchtelingen. Dit wordt gerealiseer in Chisinau en/of Orhei. Voor de 1e maand is €36.437,= nodig voor tijdelijke accommodaties, eten en drinken, bedden, verwarming etz.
Helpt u mee?
U kunt steunen door uw gift te geven op NL71RABO0132868407 ten name van Stichting OZA te Woudenberg onder vermelding van NOODHILP VLUCHTELINGEN.
U kunt hier...ook rechtstreeks doneren.

617