Hervormd Woudenberg

Gemeentegids

Er is een Gemeentegids beschikbaar waarin zijn opgenomen alle organen en activiteiten van onze gemeente of die ermee zijn verbonden. U treft de digitale versie daarvan hier aan. 
Deze informatie is ook rechtstreeks op de website te vinden.
Gemeenteleden die graag een papieren versie hebben, kunnen die bij het Kerkelijk Bureau opvragen (zolang de voorraad strekt).

359