Hervormd Woudenberg

Eben-Haëzer

Voor zaalreservering klik hier

In Eben-Haëzer vinden zowel voor jongeren als voor ouderen, uitgaande van Hervormde Gemeente Woudenberg en de daaraan verbonden verenigingen, tal van activiteiten plaats. Het is een zeer levendig kerkelijk centrum!
De zalen van Eben-Haëzer worden ook verhuurd voor activiteiten, zoals rouwdiensten, vergaderingen en bijeenkomsten van leden van de Hervormde Gemeente Woudenberg en leden van kerkelijke gemeenten, die aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Woudenberg  Dit voor zover er ruimte vrij is die niet voor de eigen activiteiten van de gemeente nodig zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk bureau. Schoutstraat 8a, 3931 HT Woudenberg, tel: 033 – 2865765 of mail naar: ebenhaezer@hervormdwoudenberg.nl
Voor reserveringen verwijzen wij naar de link bovenaan deze pagina.

De voorwaarden voor verhuur en de tarieven treft u aan in:
Het Tarievenoverzicht


Een bijzondere band onderhoudt de Hervormde Gemeente Woudenberg met de Stichting Oud Woudenberg, die de rijke historie van de Hervormde Kerk levendig houdt. Eben-Haëzer wordt daarom voor deze stichting regelmatig beschikbaar gesteld.

 

Adres: Middenstraat 8

 

323