Hervormd Woudenberg

Donkey Mobile App

De Algemene Kerkenraad heeft na een gehouden enquête in de gemeente over de huidige manier van communiceren en de behoefte aan verbetering hiervan, het platform communicatie ingesteld.
Dit platform bestaat uit de leden: Jacobine Munneke (ambtelijk secretaris AK), Rien ter Burg (CvK), René Schipper (CvD), Gerco Wolfswinkel (gemeentelid), Marinus Witbraad (Jeugdraad) en Adriaan Bos (scriba AK).
Vanaf medio 2021 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte aan een effectieve en betrouwbare manier van communicatie in onze Hervormde Gemeente.

Het is gebleken dat de samenhang tussen de diverse communicatiekanalen onvoldoende aanwezig is binnen onze gemeente. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de huidige website van onze Hervormde Gemeente meer gebruikt als digitale nieuwsbrief en archief, waar te veel informatie op te vinden is. Het beheer van de diverse communicatiekanalen vraagt ook veel van de huidige beheerders en is tijdrovend. Digitalisering wordt steeds belangrijker en de vraag is hoe wij daarop als gemeente inspelen.

In de vergadering van 17 november 2022 heeft de Algemene Kerkenraad daarom besloten om de zogeheten ‘Donkey Mobile App’ in te voeren. Deze app zal voor alle interne communicatie binnen de gemeente gaan fungeren. Er zal te allen tijde aandacht geschonken worden aan de gemeenteleden die niet over een smartphone, tablet of IPad beschikken.

Alles wat we belangrijk vinden krijgt meer en meer een plek op onze smartphone, tablet of IPad. Donkey Mobile heeft speciaal voor de kerken een app ontwikkeld die de communicatie in de gemeente, tussen kerkenraden en gemeente en tussen leden van verenigingen, clubs e.d. bevordert en vergemakkelijkt.

Donkey Mobile
Vele kerken hebben inmiddels een eigen app via Donkey Mobile en uit ingewonnen informatie blijkt dat men hier heel content mee is. Hieronder enkele voordelen t.a.v. de huidige communicatiekanalen:

 1. De berichtgeving kan sneller en centraler plaatsvinden aan zowel de gehele gemeente als aan specifieke groepen
 2. Clubs/kringen/kerkenraad/verenigingen etc. kunnen in plaats van allerlei WhatsApp groepen met deze app onderling communiceren
 3. Het kunnen faciliteren van een smoelenboek
  (waardoor gemeenteleden makkelijk te vinden en herkenbaar zijn)
 4. Het aanbieden van digitale collecten
 5. Liturgieën kunnen worden verspreid zodat gemeenteleden de diensten kunnen voorbereiden en bij het thuis meeluisteren hierover beschikken

Hoe nu verder
De Algemene Kerkenraad vindt het belangrijk dat een zo groot mogelijk gedeelte van de gemeente de app gaat gebruiken. Er is een implementatieplan opgesteld dat stapsgewijs uitgerold gaat worden.
Hierin wordt de gemeente gefaciliteerd in het zo gemakkelijk mogelijk maken om de app ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. In dit bericht delen wij de eerste stappen met u:

 1. Zodra de app definitief in gebruik kan worden genomen wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 2. U/jullie worden in de komende periode door het platform communicatie regelmatig geïnformeerd over de implementatie, de installatie, het gebruik en de mogelijkheden van deze app.
 3. Er zal ruime gelegenheid zijn voor gemeenteleden om hulp te krijgen.
  Er worden data gepland waarop u uitleg of hulp kunt krijgen bij de implementatie en het gebruik van de app.
 4. De huidige communicatiekanalen blijven in eerste instantie bestaan. Berichten zullen vooralsnog steeds verspreid worden via de gebruikelijke kanalen. U wordt altijd eerst geïnformeerd als één van de huidige communicatiekanalen wordt afgeschaft.
639