Hervormd Woudenberg

Dr. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

Op Hemelvaartsdag klinkt het rijke en blijde Evangelie van de ten hemel gevaren Koning. Soms hangt Hemelvaartsdag er maar wat bij. Zeker als je het vergelijkt met Kerst en Pasen. En toch is het Evangelie van Jezus’ Hemelvaart geweldig rijk. De Heere Jezus voer na volbrachte strijd en gedane arbeid ten hemel op voor eer. De troon Hierboven is niet leeg. De Heere regeert. Van Hem is alle macht. Bemoedigd en vertroostend!

Allen een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst!

419