Hervormd Woudenberg

Dankdag voor Gewas en arbeid:
Woensdag 1 november is er weer de jaarlijkse Dankdag voor Gewas en Arbeid. Een dag waarop we stil mogen staan bij de zegeningen die God ons geeft in Zijn weldaden, soms ook door beproevingen heen. Dankdagen bestaan al heel lang; reeds de Oude Kerk kende ze, mogelijk nog afgeleid van het Joodse Loofhuttenfeest. Na de reformatie (nu 500 jaar geleden) werden bede- en dankdagen door de reformatorische kerken overgenomen. Eerst bij bijzondere gebeurtenissen. Dan werd er bij zo’n gelegenheid een bid- of dankdag uitgeschreven door de landelijke of provinciale overheid. Nog later (1658) werd Dankdag op een vaste datum gehouden “voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden.” Zo mogen we deze dag ook nu nog steeds houden en God dank zeggen voor het vele goede dat wij uit Zijn handen mochten ontvangen. Tijdens de middagdienst hoop prop. R. v.d. Knijff uit Apeldoorn voor te gaan in een bijzondere dienst die mede op de kinderen is gericht. Voor de dienst zal een gedrukte liturgie worden uitgereikt. We kennen prop. R. v.d. Knijff  in onze gemeente al als catecheet. Met hem is afgesproken dat hij vóór Dankdag de kinderen op De Olijfboom zal bezoeken.  ’s Avonds is er een dienst van wijk 2 waarin onze consulent ds. A.D.J. Wessels hoopt voor te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke liturgie. Daarbij worden voor de dienst een gezang en  tijdens de dienst alleen psalmen gezongen.
 

451