Hervormd Woudenberg

Coronacrisis

Collectebijdrage
Beste gemeenteleden,
Nu wij als gemeente als gevolg van het Coronavirus niet meer in onze kerk kunnen samenkomen, behoort ook het houden van de collectes tijdens de erediensten niet meer tot de mogelijkheden.
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters hebben zich over de ontstane situatie beraden en bieden met ingang van D.V. zaterdag 28 maart a.s. de gelegenheid om digitaal de dienst der offeranden te continueren. Dit naast de al bestaande optie van het aanschaffen van collectebonnen.
U en jij kunnen bijdragen via de collectebijdragen in onze webshop, deze zijn te vinden door te klikken op de
collecte-link. Zoals u daar ziet, heeft u / heb jij de keuze uit een bijdrage van EUR 5, EUR 9 en EUR 12. Door op “Bekijk product” te klikken, komt u / kom jij in het menu waar de betaling kan worden geëffectueerd.
U en jij kunnen de bijdrage per zondag of in één keer voor een aantal zondagen overmaken.

Een andere mogelijkheid is om thuis met een spaarpotje contant geld of collectebonnen te sparen. Wanneer we na deze crisis weer kunnen samenkomen in onze kerk krijgt u de gelegenheid om de gespaarde collecte af te zonderen. De ontvangen bijdragen zullen via een door het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters te bepalen verdeelsleutel over de collectedoelen worden verdeeld. Wij hopen op deze manier in deze bijzondere omstandigheden ook in dit aspect van gemeentezijn te hebben voorzien.

Meer nog dan om uw financiële bijdrage vragen wij om gebed. Gebed voor allen die op welke wijze en waar dan ook door het Coronavirus zijn of worden getroffen en of onze God en Vader dit virus een halt wil toeroepen.

In verbondenheid met Christus en met u en jou als gemeentelid.
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.”
De diensten
Zoals eerder gemeld, is de Dorpskerk gesloten voor alle publieke samenkomsten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, vooralsnog zal dat tot en met 1 juni DV het geval zijn. U kunt dus helaas niet naar de kerk komen voor de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen en middag/avond. Toch gaan onze diensten wel door! De kerkenraden en predikanten zullen samenkomen in verbondenheid met de gemeente via 
kerkdienstgemist.nl en  YouTube
We roepen u ertoe op via de technische hulpmiddelen deel te nemen aan de diensten, zo delen we met elkaar in het Woord, gebed en zegen, ook als we op verschillende plaatsen verblijven. De inzameling van de offergaven is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, helaas kunnen we de inzameling nu niet faciliteren, hiervoor zullen op een later moment uw aandacht vragen.
Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met kerkdienstgemist of YouTube, maar de deze dienst zondag wel willen gebruiken, mogen we jullie dan vragen om naar deze mensen om te kijken en het voor hen te regelen? Hartelijk dank alvast!
De kerkenraden wensen iedereen op zijn of haar plaats een goede en gezegende zondag toe!
Meditatief moment – woensdag 1 april D.V. om 20:00 uur
Vanwege de coronacrisis liggen vrijwel alle gemeente-samenkomsten (en ook weeksluitingen zoals in Groenewoude en Huize Nieuwoord) stil. Om ook door de week tóch gestalte te geven aan de verbinding met elkaar rond het geopende Woord en het gebed, hopen we komende woensdag (D.V. 1 april) om 20:00 uur vanuit onze Dorpskerk een gemeente-breed meditatief moment uit te zenden via de kerkradio, via kerkdienstgemist.nl en via  YouTube. Zo kan ieder thuis meeluisteren en meebidden. Prof. dr. H. van den Belt zal voorgaan. Wanneer de omstandigheden het toelaten en we het leven en de gezondheid van de HEERE ontvangen, hopen we ook in de Stille Week dagelijks (van maandag tot en met donderdag) meditatieve momenten vanuit de kerk uit te zenden. Nadere informatie daarover volgt. De link naar het livestreamkanaal kunt u vinden op de website van de gemeente.
Hulp tijdens de crisis
In samenwerking met een team vrijwilligers bieden wij, een helpende hand aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid in onze gemeente.
Vanuit de overheid wordt deze mensen aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, maar dat is niet altijd mogelijk. Door middel van het doen van boodschappen of door het aanbieden van andere diensten werken wij graag mee, zodat u zich hier niet druk om hoeft te maken.
Heeft u door de Coronacrisis financiële zorgen, neem dan contact op met de diaken van uw wijk.
Bent u of kent u iemand die van deze diensten gebruik zou willen maken, dan kunt u mailen of bellen/appen naar:
Marit Breugem: maritbreugem@hotmail.com; tel: 06-11165522
of diaken
Rinke Schuitemaker: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl 
tel: 06-31005252
Pastoraat wijk 1 tijdens de crisis
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen en verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de huisbezoeken begrijpelijkerwijs voorlopig opgeschort. Tegelijk: Als u behoefte hebt aan pastoraal meeleven, of als er andere zorgen zijn die u wilt delen, leg dan gerust (!) contact met uw wijkouderling of predikant. Via de telefoon is er gelukkig veel mogelijk.

Pastoraat wijk 2 tijdens de crisis
Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken zal het bezoekwerk voorlopig tot een strikt minimum worden beperkt. Hopelijk hebt u hiervoor begrip. Mocht u om welke reden dan ook toch contact wensen of nodig hebben, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling, de predikant Ds. Wessels(Tel. 033-2862764), of een lid van Team Luisterend Oor (zie voor gegevens de website).
PERSBERICHT vrijdag 13 maart 2020

De Hervormde Gemeente Woudenberg treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en van de PKN in de coronacrisis. Dit raakt de erediensten en overige activiteiten waar mensen samenkomen. In ons geval betreft dit met name Eben-Haëzer.

In ieder geval tot D.V. 6 april zijn er in onze kerk geen kerkdiensten waar bezoekers welkom zijn. De diensten worden wel gehouden en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten blijft via de gebruikelijke kanalen tot de gemeente komen.

Voor Eben-Haëzer geldt dat dit gebouw eveneens tot D.V. 6 april gesloten zal zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor de bibliotheek. Een uitzondering hierop vormen het Diaconaal Maatschappelijk Werk en de voedselbank.

De gemeente wordt verzocht om de inhoud van dit bericht te verspreiden onder hen die niet over de moderne communicatiemiddelen beschikken.

De ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd. Geadviseerd wordt de komende tijd met enige regelmaat de website hervormdwoudenberg.nl te bezoeken voor het geval de situatie wijzigt.

588