Hervormd Woudenberg

Coronacrisis

Vanuit het crisisteam:
Het gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen betekent ook dat het beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid groter wordt. Nu de besmettingen weer toenemen, willen we u dan ook vragen om bij klachten de kerkdiensten niet te bezoeken, maar via de livestream te volgen.
Dit geldt ook voor de doordeweekse activiteiten. Ook adviseren wij de gemeente, om in het belang van ons allen, de basisvoorschriften zoveel mogelijk na te leven. Het crisisteam houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar ziet vooralsnog geen aanleiding om het beleid aan te passen.
Met ingang van 26 september 2021 gelden de volgende maatregelen:

 1. We stoppen met het aanmeldingsbeleid. Er worden dus geen uitnodigingen meer verzonden door het team kerktijd.nl. Dit geldt ook voor het bijwonen van de diensten in Eben-Haëzer. Eben-Haëzer zal alleen nog worden gebruikt wanneer blijkt dat er geen ruimte meer is in de kerk. We verwachten dit niet.

 2. Omdat we niet goed kunnen inschatten welke keuzes de gemeenteleden maken, zullen we na twee weken de ervaringen evalueren en de besluiten zo nodig bijstellen. Wij vragen u/jullie hiervoor begrip te hebben.

 3. Er geldt geen toelatingsbeleid. Iedereen is welkom. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u/jullie de basisregels te blijven hanteren en bij twijfel de kerkdiensten via de livestream te volgen.

 4. De livestream verbinding blijft dus.

 5. De zijbeuk aan de kant van ouderlingen/Middenstraat wordt tijdens alle diensten gereserveerd voor gemeenteleden die om welke reden dan ook voorlopig nog wat meer ruimte willen en wat afstand willen bewaren. Zij kunnen gebruik maken van de ingang aan die kant van de kerk. De kosters zijn hierover geïnformeerd.

 6. We streven naar 75% bezetting zodat in de kerk ook onderlinge ruimte mogelijk blijft.

 7. Deze besluiten zullen op zondag 19 september 2021 in alle diensten worden afgekondigd.

 8. De tijden van de kerkdiensten blijven voorlopig ongewijzigd omdat we na de diensten nog zullen blijven schoonmaken en ventileren.

 9. Voorlopig wordt er vanwege de hygiëne ook nog niet gecollecteerd.

 10. De voorzang vindt nog plaats tijdens de 2e en 4e dienst.

 11. De duur van de kerkdiensten blijft voorlopig ongewijzigd.

 12. De activiteiten in Eben-Haëzer kunnen weer starten. Ook hier wordt de 1,5 meterafstand losgelaten.

 13. Debibliotheek gaat weer terug in zaal 3.

 14. Vanaf 3 oktober worden er weer 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen ingeroosterd.

Wij hopen van harte en bidden dat deze maatregelen door God worden gezegend en we elkaar weer veel vaker kunnen en mogen ontmoeten, zowel in de kerk als bij de diverse verenigingen, clubs enz. We zijn u allen ook dankbaar voor de betrokkenheid tot nu toe.

588