Hervormd Woudenberg

Vrijwilligersavond

Beste vrijwilliger(s),

De afgelopen twee jaar, gedurende de Coronatijd, is er wederom ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan.

Velen hebben zich gevraagd en ongevraagd voor en achter de schermen ingezet voor onze Gemeente.

Om alle vrijwilligers welke zich belangeloos hebben ingezet te bedanken, wordt er op DV 2 september aanstaande, met partner een avond georganiseerd in de vorm van een buffet of barbecue (locatie en tijdstip volgt).

Om te voorkomen dat wij iemand vergeten, willen wij alle vrijwilligers via dit bericht uitnodigen. In verband met de voorbereiding vragen wij u zich, met vermelding aantal personen, voor 1 augustus 2022 aan te melden op mailadres: w.h.vanessen@hervormdwoudenberg.nl

Namens het,
College van Kerkrentmeesters:              College van Diakenen:
Timo Leenstra                                               Michel de Roos
Wouter van Essen                                        Rinke Schuitemaker

631