Hervormd Woudenberg

Dank aan al onze vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben weer zeer velen zich weer ingezet voor de vele activiteiten van onze gemeente. Voor een goed functioneren van de gemeente zijn zij werkelijk onmisbaar. Gelukkig zijn er ook steeds veel gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten. Het is geweldig dat zoveel mensen een trouwe bijdrage leveren en vaak wekelijks beschikbaar zijn. Zonder iedereen persoonlijk te noemen, willen wij als college van kerkrentmeesters onze bijzondere waardering uitspreken voor alle medewerking die u heeft betoond. Wij denken daarbij met name aan de diensten van kosters en organisten in de kerk en gastvrouwen en -heren die helpen in het beheer van Eben-Haëzer. Maar ook willen we noemen de hulp op het kerkelijk bureau en bij de financiële administratie en jaarrekening, de ondersteuning van het secretariaat van de kerkrentmeesters, het op orde brengen van ons archief, het onderhoudswerk en de groenvoorziening, de medewerkers van de Aktie Kerkbalans en Solidariteitskas, het Verjaardagsfonds, de organisatie van de collectebonnen en de schoonmaakwerkzaamheden in de kerk en Eben-Haëzer. Ook mogen we niet vergeten de groep mensen die zich inzet in de diverse werkgroepen die bezig zijn met het tweede Kerkelijk Centrum. Veel werk wordt vaak in stilte verricht en is niet zo zichtbaar voor de gemeente. Als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder onze vrijwilligers. De kerkrentmeesters beseffen dat terdege en danken u allen hartelijk voor uw inzet in het afgelopen jaar. Zonder u was het allemaal niet gelukt! Wij hopen ook in dit nieuwe jaar weer op u te mogen rekenen. Als u interesse en nog wat tijd hebt om ook een handje te helpen, graag. 

Beheerdersteam in Eben-Haëzer
Het college is op zoek naar mensen die bereid zijn om het beheerdersteam in Eben-Haëzer te komen versterken. Dit werk wordt in de avonden gedaan vanaf ongeveer half zeven. Gewoonlijk worden de werkzaamheden om ongeveer kwart voor tien beëindigd, maar dat kan ook wat eerder zijn als het rustig is. Met name zoeken wij nog mensen die de dinsdagavond kunnen invullen. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het openen van de gereserveerde zalen, koffie en thee verzorgen en opruimen van serviesgoed. Het is gezellig werk en je spreekt veel gemeenteleden.

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Wouter van Essen, tel. 06 2327 1527.

527