Hervormd Woudenberg

Voorjaarsschoonmaak Kerk en Eben-Haëzer

Het voorjaar is in aantocht, we hebben al een voorproefje van warmer weer gehad in de afgelopen weken. Dan gaan de ramen en deuren open en wordt de boel gelucht. Dat hoort bij de grote schoonmaak die vroeger misschien meer gebruikelijk was dan nu. Toch is het voor het kerkgebouw en Eben-Haëzer gewenst dat we dit oppakken. De kerkrentmeesters willen Eben-Haëzer op zaterdagmorgen 11 mei aanpakken en de kerk op 18 mei. We denken daarvoor de hele ochtend van 8.30 tot 12 uur nodig te hebben als we met voldoende mensen zijn. Wie komt ons een ochtend helpen? Je hoeft niet over kracht en technische handigheid te beschikken en geen hulpmiddelen mee te brengen. We gaan de binnen- en buitenboel zuigen en vegen, soppen en boenen. Kortom, in principe kan bijna iedereen meedoen die niet aan huis of bed is gebonden. We hebben beide dagen ongeveer 40 mensen nodig - vele handen maken licht werk.
We nodigen u allemaal hartelijk uit!
Graag aanmelden vóór 29 maart bij:
l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl
of een appje of telefoontje naar 06-53608205

542