Hervormd Woudenberg

Het college van Kerkrentmeesters is voornemens om binnenkort een kavel van 1003 m2 te verkopen. De kavel is gelegen in het Groenewoud, niet grenzend aan de kavel die bestemd is voor het tweede Kerkelijk Centrum. In het bestemmingsplan is de bouw voorzien van 4 woningen, type 2 onder een kap.
De kavel zal in één verkooptransactie plaatsvinden, dus niet in afzonderlijke delen.
Gemeenteleden die mogelijk geïnteresseerd zijn in de koop kunnen voor meer informatie contact opnemen met kerkrentmeester Laurens Kok, tel. 06 5360 8205.
De interesse moet uiterlijk vrijdag 28 december a.s.
schriftelijk bij hem gemeld worden per brief of mail: l.c.kok@hervormdwoudenberg.nl

528