Hervormd Woudenberg

Verhuur kosterswoning

Vooraankondiging
Binnen afzienbare tijd verwachten wij dat de kosterswoning weer leegkomt. Het college is voornemens om de woning dan zo spoedig mogelijk opnieuw in de verhuur te brengen. Wij willen de woning aanbieden voor tijdelijke huur, in beginsel per jaar met maximum van 2 jaar tegen marktconform tarief.
Als u geïnteresseerd bent of als u mensen kent die op zoek zijn naar een woning voor tijdelijke huur, wilt u hen dan tippen? Zodra de concrete termijnen bekend zijn worden die met de te volgen procedure in de kerkbode gepubliceerd.
Leden van onze hervormde gemeente hebben voorrang indien er ook gegadigden zijn van buiten onze gemeente. Bij de beslissing aan wie de woning zal worden aangeboden zal beoordeeld worden de passendheid van de woning bij de huishoudsituatie van de gegadigden (zoals gezinssamenstelling, leeftijd, huisdieren) en de gewenste huurperiode. 
 

467