Hervormd Woudenberg

Solidariteitskas

Solidariteitskas 2017

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas .

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Hervormde Gemeente Woudenberg:

Zoals jaarlijks gebruikelijk zal binnenkort bij de belijdende leden en doopleden boven de 18 jaar de bijdrage voor de Solidariteitskas worden geïnd. Hiervoor zult u een acceptgiro ontvangen. De bijdrage is gesteld op € 10 per lid. 

De solidariteitskas is een landelijk fonds, bestemd voor onderlinge steunverlening. Gemeenten kunnen hierop een beroep doen als zij zelf niet in staat zijn om bepaalde activiteiten te financieren. Dat kan uiteen lopen van subsidie bij noodzakelijke restauratie tot pastorale ondersteuning in nieuwbouwwijken. Ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk worden uit deze kas betaald. Een plaatselijke gemeente betaalt jaarlijks voor elk van haar belijdende leden een verplicht, vast bedrag aan de solidariteitskas.
De kerkrentmeesters van de plaatselijke gemeenten zullen € 5,- per belijdend lid afdragen aan de landelijke solidariteitskas. Ruim de helft van de ontvangsten komt dus direct ten goede aan onze plaatselijke gemeente, de andere helft wordt afgedragen aan het landelijke fonds.

 

page1image18936

416