Hervormd Woudenberg

Solidariteitskas 2022

“Onlangs zijn de brieven van de Actie Solidariteitskas bij gemeenteleden bezorgd.

Op de brief is een stukje tekst weggevallen die u had moeten informeren over de betaalwijze wanneer u geen gebruik maakt van de getoonde QR-codes.

Indien u Actie Solidariteitskas wenst te steunen en dit wilt doen middels een gewone bankoverschrijving, dan verzoeken wij u per ontvangen brief €10,00 overmaken op banknummer IBAN NL22 RABO 0372 4036 11
t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg onder vermelding van Solidariteitskas en uw registratienummer (gereg nr) die boven aan de brief staat vermeld.”

Wij bieden u hiermee onze verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak.

 

Het College van Kerkrentmeesters.”

 

page1image18936

416