Hervormd Woudenberg

Solidariteitskas 2021

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vraagt ook dit jaar weer om een bijdrage voor de Solidariteitskas. Kerken uit het hele land waaronder onze gemeente dragen bij aan deze kas van waaruit gemeenten elkaar ondersteunen om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Daar waar gemeenten qua menskracht, ruimte of geld tegen grenzen aan lopen, kunnen zij een beroep doen op ondersteuning vanuit de Solidariteitskas. Zo biedt om een actueel voorbeeld te noemen de Solidariteitskas een vangnet voor gemeenten die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn geraakt.

Voor het einde van de maand juni worden de enveloppen met het verzoek om bij te dragen bij u en jou bezorgd.

Het is een voluit Bijbelse opdracht om er als kerken en kerkleden te zijn voor geloofsgemeenschappen die het in financiële zin moeilijk hebben. Immers in Hebreeën 13:16 staat “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.”

Mogen wij op uw of jouw bijdrage rekenen?
Bij voorbaat bedankt.

 

page1image18936

416