Hervormd Woudenberg

Solidariteitskas 2018

Solidariteitskas 2018

Zoals jaarlijks gebruikelijk zal binnenkort bij de belijdende leden en doopleden boven de 18 jaar de bijdrage voor de Solidariteitskas worden geïnd. Hiervoor zult u een acceptgiro ontvangen. De bijdrage is gesteld op € 10 per lid. De kerkrentmeesters van de plaatselijke gemeenten zullen € 5,- per belijdend lid afdragen aan de landelijke solidariteitskas. Ruim de helft van de ontvangsten komt dus direct ten goede aan onze plaatselijke gemeente, de andere helft wordt afgedragen aan het landelijke fonds.

De solidariteitskas is een landelijk fonds, bestemd voor onderlinge steunverlening. Gemeenten kunnen hierop een beroep doen als zij zelf niet in staat zijn om bepaalde activiteiten te financieren. Dat kan uiteen lopen van subsidie bij noodzakelijke restauratie tot pastorale ondersteuning in nieuwbouwwijken.
Ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk worden uit deze kas betaald.
Zo heeft onze gemeente voor het 2de Kerkelijk Centrum vorig jaar uit dit fonds een toezegging voor een subsidie ontvangen van €100.000.

page1image18936

416