Hervormd Woudenberg

Parkeren bij de kerk

Rond de kerk is beperkte parkeergelegenheid. Daardoor worden auto's regelmatig op plaatsen neergezet, waar dat niet is toegestaan. Dat leidt niet alleen tot overtredingen, maar ook tot veel irritatie, die afstraalt op onze kerk.
Wilt u daar rekening mee houden door:

  • te parkeren in de daarvoor bestemde vakken, dus niet op de stoep (ook niet bij Eben-Haëzer);
  • niet te parkeren op de parkeerplaats achter het Schoutenhuis; dit is een particuliere parkeerplaats en om die reden niet beschikbaar voor kerkgangers;
  • de parkeerplaatsen bij de consistorie beschikbaar te houden voor mindervaliden;
  • als het kerkplein vol is: bij voorkeur te parkeren op de parkeerplaats bij de Jumbo; hier is ruimte voldoende.

Wij vertrouwen op uw medewerking!

581