Hervormd Woudenberg

Gemeentegids

Onze gemeente mag zich verheugen in een bloeiend gemeenteleven. Een totaal overzicht van alle activiteiten en verantwoordelijke organen kunt u vinden in de gemeentegids. 

 

Nieuwe Informatiegids in de maak

Dit voorjaar hopen we weer een nieuw informatiegidsje uit te brengen. Hierin is een overzicht te vinden van de kerkenraden en allerlei activiteiten in onze gemeente en de contactgegevens die daar bij horen. Daartoe worden door Mieneke Blokhuis en Lies Scheer alle actuele gegevens verzameld en verwerkt. De gewijzigde gegevens zullen ook op de website worden doorgevoerd waar dat van toepassing is. Zij zullen alle bestaande contactpersonen benaderen, telefonisch of per mail.

Mochten er activiteiten zijn die per abuis vergeten zijn, aarzel dan niet om zelf even contact met een van hen te zoeken. Het is de bedoeling dat u de bestaande omschrijving in de gids en op de website beoordeelt en voor zover nodig actualiseert. Belangrijk dus dat jullie op korte termijn, zo mogelijk binnen 2 weken op hun verzoek reageert, zodat zij er niet aan hoeven te herinneren. Dat werkt onnodig vertragend en kost hen veel meer werk. Werken jullie allemaal mee?

Mieneke Blokhuis tel. 033 286 4093; hjblokhuis@kpnmail.nl
Lies Scheer, tel. 06 2280 6733; liesscheer@gmail.com

359