Hervormd Woudenberg

Geluid in de kerk

Beste gemeenteleden,

Helaas zijn de problemen met het geluid in de kerk nog niet opgelost. Weliswaar zijn inmiddels diverse onderdelen van de geluidsinstallatie vervangen, maar verder onderzoek naar de oorzaak is gaande. Wij doen ons best de geluidproblemen zo snel mogelijk verleden tijd te laten zijn, maar vragen om begrip.

Met vriendelijke groeten,

Het College van Kerkrentmeesters

649