Hervormd Woudenberg

Collectebonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.

Collectebonnen kunnen ook online worden besteld:
Webshop

De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,20(rood), € 0,65(rose), € 1,25(groen) en € 3,00(wit). Deze bonnen zijn te gebruiken voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaardagsfonds.

Contactpersoon voor de uitgifte en administratie van de collectebonnen is de heer J.P. Voerman, tel. 2861742. Uitgifte van de bonnen vindt plaats 1 x per 2 weken op vrijdag van 19.00 - 20.00 uur en op elke dinsdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in Eben Haëzer.

413