Hervormd Woudenberg

Collectebonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, hetgeen een belastingbesparing oplevert (waardoor u uw gift verder kunt verhogen). Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Collectebonnen zijn ook handig, omdat u geen muntgeld meer hoeft op te sparen.
De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen. Ze zijn verkrijgbaar met de waardes € 0,20; € 0,65; € 1,25 en € 3,00. Deze bonnen zijn te gebruiken voor de kerkrentmeesterlijke en diaconale collectes, maar ook voor giften aan bijvoorbeeld het verjaardagsfonds.

Collectebonnen kunnen ook online worden besteld:
Webshop

Contactpersoon voor de uitgifte en administratie van de collectebonnen is de heer J.P. Voerman, tel. 033-2861742. Uitgifte van de bonnen vindt plaats elke dinsdagochtend van 10.30 – 11.30 uur in Eben-Haëzer.

413