Hervormd Woudenberg

Aktie Kerkbalans 2023

Het thema van de Actie Kerkbalans 2023 is ook dit jaar weer
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Na moeilijke jaren staan de deuren van onze kerk gelukkig weer wagenwijd open. We mogen weer fysiek samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. Dat er nog een kerk is en dat wij nog in vrijheid naar de kerk kunnen gaan, is iets waar wij ons meer en meer over mogen verwonderen. Niet alleen verwonderen, maar vooral dankbaar voor mogen zijn. Als we kijken naar wat er in de wereld gaande is, danken wij onze God en Vader dat Hij ons iedere zondag in de verkondiging van Zijn Woord opzoekt en dat wij samen Hem mogen zoeken. Samen Hem loven en prijzen, omzien naar elkaar en klaarstaan ook voor mensen buiten de kerk die onze steun nodig hebben.

Laten we ook in 2023 samen kerk zijn. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk zijn vorm en inhoud te geven. Onze kerk krijgt geen subsidie, maar kost wel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u en jou als lid van onze plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage.

Voor 2023 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 345.000 begroot.

De aftrap voor de Actie Kerkbalans 2023 wordt gegeven tijdens de gemeenteavond van D.V. 16 januari 2023. Op deze avond licht het CvK de begroting 2023 toe en wordt (financieel) verslag gedaan van het afgelopen jaar. Ook bij zaken als de renovatie van Eben-Haëzer, de verwarming van de kerk en het beleidsplan 2023 - 2026 van ons college zal worden stilgestaan. Komt u ook?
U bent van harte welkom om 20.00 uur in Eben-Haëzer.
De koffie staat klaar.

De antwoordenveloppen voor de Actie Kerkbalans 2023 worden bezorgd en vervolgens weer opgehaald in de periode van D.V. 17 januari tot en met
27 januari 2023.

Doe mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
- wanneer u en jij hiertoe in de gelegenheid zijn - ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw en jouw bijdrage!

Flyer Actie Kerkbalans

Folder

399