Hervormd Woudenberg

Start Actie Kerkbalans 2022

Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is net als vorig jaar
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
maar dit jaar met de nadruk op morgen.
Al eeuwen is onze dorpskerk van onschatbare waarde. Niet omdat de kerk van mensen is, maar omdat de kerk van Christus is. De kerk waar God wil zijn en in Zijn Woord ons opzoekt en waar wij samen God mogen zoeken. De kerk waar wij samen Hem mogen grootmaken, loven en prijzen, waar wij tot rust mogen komen en waar wij ons geloof en het leven met elkaar mogen delen en mogen omzien naar elkaar.
Ook onze kerk wil er nu en in de toekomst zijn. Zijn voor jong en oud, voor groot en klein. Voor iedereen.
Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.
Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen waar zij al zo lang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
In afhankelijkheid van God doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw en jouw financiële hulp en steun. Mogen wij op u en jou rekenen?
Wij zeggen u en jou bij voorbaat dank.
De antwoorden-enveloppen worden bezorgd en vervolgens weer opgehaald in de periode van D.V. 17 januari tot en met 28 januari 2022.
Voor 2022 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 325.000 begroot.
Aangezien wij de Actie Kerkbalans als gevolg van de COVID-19 - maatregelen opnieuw niet op de gebruikelijke wijze met een gemeenteavond kunnen beginnen, treft u naast de flyer van de Actie Kerkbalans een folder aan waarin wij samen met het College van Diakenen met een korte terugblik op het jaar 2021 u informeren over de belangrijkste issues die in onze colleges aan de orde zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het College van Diakenen,

Het College van Kerkrentmeesters

Terugblik 2021

Folder Actie Kerkbalans 2022

Folder Jeugd Actie Kerkbalans 2022

399