Hervormd Woudenberg

Actie Kerkbalans 2022

Enkele weken geleden mochten wij u bij de eerste telling meedelen dat de Actie Kerkbalans 2022 het fraaie bedrag heeft opgebracht van ruim
EUR 319.000.

Thans kan worden gemeld dat na de tweede telling het door de gemeente toegezegde bedrag is opgelopen tot EUR 335.295.
Dit is maar liefst circa EUR 10.000 meer dan het begrote bedrag van
EUR 325.000. 

Als College van Kerkrentmeesters zijn wij dan ook verwonderd over de uitkomst van de Actie Kerkbalans 2022. Alle gevers en alle vrijwilligers die aan de Actie Kerkbalans hebben meegeholpen danken wij hartelijk voor hun vrijwillige bijdragen en hulp. Bovenal danken wij onze God dat het werk in onze gemeente kan worden gecontinueerd.

Terugblik 2021

Folder Actie Kerkbalans 2022

Folder Jeugd Actie Kerkbalans 2022

399