Hervormd Woudenberg

Actie Kerkbalans 2021
Enkele weken geleden mochten wij u bij de eerste telling meedelen dat de Actie Kerkbalans 2021 het fraaie bedrag heeft opgebracht van ruim EUR 296.000.
Nu kan worden gemeld dat na de tweede telling het door de gemeente toegezegde bedrag is opgelopen tot EUR 319.823. Dit is maar liefst EUR 15.000 meer dan het begrote bedrag van EUR 304.500 en dat in deze coronatijd waarin er zorgen zijn over zaken als baanbehoud en de financiële toekomst van vele ondernemingen.
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij dan ook verwonderd over de uitkomst van de Actie Kerkbalans 2021. Alle gevers en alle vrijwilligers die aan de Actie Kerkbalans hebben meegeholpen danken wij hartelijk voor hun vrijwillige bijdragen en hulp. Bovenal danken wij onze God dat het werk in onze gemeente kan worden gecontinueerd.

Terugblik 2020

Folder 2021

399