Hervormd Woudenberg

Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 gaat onder het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” van start.

Dit thema roept ons dit jaar op onze vrijwillige bijdrage te plaatsen in het perspectief van de toekomst. Het gaat om betrokkenheid. Betrokkenheid allereerst op Hem waar wij elke zondag weer van mogen horen, maar ook om betrokkenheid op elkaar. Om zo te zijn tot een levende gemeente tot eer van onze Schepper en tot zegen van onze naasten in en buiten de kerk. In deze coronatijd stond en staat het gemeentezijn noodgedwongen op een laag pitje, maar wat is het ons waard om een levende gemeenschap te blijven en als hervormde gemeente van Woudenberg te groeien?

De antwoordenenveloppen worden bezorgd en vervolgens weer opgehaald in de periode van D.V. 18 januari tot en met 30 januari 2021.

Voor 2021 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 304.500 begroot.

Daarom aan iedereen - jong en oud - het vriendelijke doch dringende verzoek naar vermogen bij te dragen. Mogen wij op u en jou rekenen? Wij zeggen u en jou bij voorbaat dank.

Aangezien wij de Actie Kerkbalans als gevolg van de COVID-19 – maatregelen niet op de gebruikelijke wijze met een gemeenteavond kunnen beginnen, treft u naast de flyer van de Actie Kerkbalans een folder aan waarin wij met een korte terugblik op het jaar 2020 u informeren over de belangrijkste issues die in ons college aan de orde zijn geweest.

Terugblik 2020

Folder 2021

399