Hervormd Woudenberg

Het College van Kerkrentmeesters deelt met grote dankbaarheid mee dat in de Actie Kerkbalans in totaal aan giften zijn toegezegd een bedrag van € 263.000.
Dit is ruim 4,5% meer dan de 1ste telling van vorig jaar.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun toegezegde bijdrage, waarmee de voortgang van het werk in onze gemeente bijzonder is gediend.
U heeft hiermee ook in uw gaven opnieuw uw betrokkenheid en liefde getoond voor de gemeente van onze Heere Jezus Christus.
Onze dank gaat daarom bovenal uit naar God die Zijn gemeente leidt en goedgunstig is geweest.

Nog niet alle antwoordkaartjes zijn binnen. Wie het nog niet heeft ingeleverd wordt verzocht om dat via de collectezak voor de kerk te doen!

399