Hervormd Woudenberg

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over het verheugende resultaat van de eerste telling van de Actie Kerkbalans. Nu we bezig zijn met de tweede telling blijkt dat we de eindstand en prognose voor dit jaar nog niet goed kunnen vaststellen. We missen namelijk nog een behoorlijk aantal antwoordkaartjes.

Zoals u weet wil de AK komende maand graag een besluit nemen over de bouw van het tweede Kerkelijk Centrum. Daartoe moet het College van Kerkrentmeesters een goede prognose maken van de opbrengsten uit de Vrijwillige Bijdragen 2019. Het is daarom belangrijk dat we zo veel mogelijk antwoordkaartjes hebben ontvangen.

Mocht u nog niet hebben gereageerd dan zouden wij graag op korte termijn alsnog een reactie van u ontvangen. Wilt u de envelop, wanneer u daartoe in de gelegenheid bent, in de collectezak tijdens de komende zondagse eredienst?
Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn dan kunnen wij desgewenst het kaartje bij u ophalen.
Belt u dan één van onze penningmeesters (06-42069583).
Weet u niet meer zeker of u uw antwoordkaartje hebt ingeleverd dan kunt u daarnaar informeren met een e-mailtje naar Anja van Laar:  kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl

399