Hervormd Woudenberg

Gemeenteavond en start Aktie Kerkbalans: 21 januari 2019

De jaarlijkse Aktie Kerkbalans zal gehouden worden in de periode van 21 januari tot 1 februari 2019 onder het thema ‘Geef voor je Kerk’. De actie wordt gestart met een gemeenteavond. Het college van Kerkrentmeesters hoopt dan verslag te doen van de activiteiten in het afgelopen jaar en vooruitblik naar het nieuwe jaar. Ook de financiën krijgen uiteraard de nodige aandacht.
Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor deze avond.
De avond begint om 20.00 uur in Eben-Haëzer.
 

Voor de medewerkers van de Aktie Kerkbalans liggen die avond de enveloppen klaar voor de verspreiding. Deze worden bij u thuis bezorgd in de eerste week en weer opgehaald in de week daaropvolgend. De medewerkers worden verzocht om de opgehaalde enveloppen zaterdag 2 februari in te leveren in Eben-Haëzer tussen 14.00 en 15.00 uur.

Wij bevelen de actie heel hartelijk bij u allemaal aan. Uw financiële bijdrage is onmisbaar!

399