Hervormd Woudenberg

Administratie

Ledenadministratie
Aangezien er via de burgerlijke gemeente geen bericht meer wordt gegeven aan de kerkelijke gemeente van alle relevante gegevens, verzoeken we u om zowel het kerkelijk bureau als uw wijkpredikant en sectie-ouderling van een eventuele verhuizing (ook wanneer het één van de gezinsleden betreft) geboorte, huwelijk, etc. schriftelijk in kennis te stellen. Voor het op orde houden van onze kerkelijke ledenadministratie zijn wij van u en jullie afhankelijk!
De ledenadministratie wordt bijgehouden op het kerkelijk bureau door mevr. I. de Ridder. Voor vragen op dit gebied kunt u haar bereiken op maandag- en dinsdagochtend.

Financiële administratie
De financiële administratie wordt op het kerkelijk bureau verzorgd door mevr. A. van Laar. Voor vragen over betalingen kunt u haar bereiken op donderdag- en vrijdagochtend.

Rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters:
Bank: NL22 RABO 0372 4036 11

258