Hervormd Woudenberg

Actie Kerkbalans 2023

Het thema van de Actie Kerkbalans 2023 is ook dit jaar weer
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Enkele weken geleden mochten wij u bij de eerste telling meedelen dat de Actie Kerkbalans 2023 het fraaie bedrag heeft opgebracht van ongeveer EUR 329.000.
Thans kan worden gemeld dat na de tweede telling het door de gemeente toegezegde bedrag is opgelopen tot EUR 353.000. Dit is EUR 8.000 meer dan het begrote bedrag van EUR 345.000 en dat in deze tijd waarin de kosten van het levensonderhoud fors zijn gestegen en velen moeite hebben om financieel rond te komen.
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij dan ook verwonderd over de uitkomst van de Actie Kerkbalans 2023 en danken wij nogmaals alle gevers. Bovenal danken wij onze God dat het vele werk in onze gemeente kan worden voortgezet.

 

Flyer Actie Kerkbalans

Folder

399