Hervormd Woudenberg

Zomerzangavonden 2020

 

Vanwege de Corona-maatregelen weliswaar in aangepaste vorm, maar gelukkig kan het gewoon doorgaan; we werken met een aanmeldingssysteem voor deze zangavond. 
Dit kan via het mailadres: eenklank@hervormdwoudenberg.nl

Programma

Urker Mannenkwartet
- Gaan met God D. Besig/H. Hoeve

Opening

Samenzang - Psalm 75 : 1 en 6
1. U alleen, U loven wij
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

6. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd
Zingen Jacobs God ter eer,
Slaan der bozen hoornen neer,
Vellen wat Zijn naam bestrijdt;
Maar der vromen hoorn en macht,
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.


Urker Mannenkwartet
a. Kom in mijn hart H.D. Clarcke/K.J. Mulder
b. Als ‘g in nood gezeten Trad./B. Noteboom jr.
c. Heer, wij staan nu hand in hand J.J. Draper/K.J. Mulder


Samenzang - Lof zij de Heer
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.


Urker Mannenkwartet
a. De zon schijnt in mijn ziel vandaag Jno.R. Sweney/G. v/d Plaats
b. Werken van Hem B. Veltman/K.J. Mulder
c. Tel uw zegeningen J. Oatman/E.O. Excell/K.J. Mulder


Piano-improvisatie door Gerwin van der Plaats


Urker Mannenkwartet
a. Stil maar, wacht maar Trad./K.J. Mulder
b. Tel uw zegeningen J. de Heer/K.J. Mulder
c. Voor mij M. Ras-Van Slooten/M. den Toom


Orgel-improvisatie door Bastiaan Stolk
 

Urker Mannenkwartet
a. Praise ye the Lord J. Astor Broad/G. v/d Plaats
b. Du hohe Himmelsmajestät G. Verdi/K.J. Mulder
c. Where no one stands alone Gaither/G. v/d Plaats
 

Sluiting
 

Urker Mannenkwartet
- Ga maar gerust J. Sibelius/S. de Vries/K.J. Mulder


Samenzang - Gezang 93
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volk'ren,
aard en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en zijn werk!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!


Bij de uitgang (onder de toren) is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Zaterdag 10 oktober 2020: Orgelconcert
Oganist: Jan Hage, organist van de Domkerk in Utrecht.
 

344