Hervormd Woudenberg

Volkskerstzang

Volkskerstzang Woudenberg 2018:
De collecte tijdens de Volkskerstzang heeft het mooie bedrag ad € 1.134,80 heeft opgebracht.
Dit heeft het dorp dus bijeen gebracht voor de Voedselbank Woudenberg.

272