Hervormd Woudenberg

Volkskerstzang 2021

De traditionele Volkskerstzang in Woudenberg vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 24 december.
Vanwege de beperkende Corona-maatregelen wijken we dit jaar uit naar de Dorpskerk, waardoor iedereen ook thuis via de livestream verbonden kan zijn.
Een afvaardiging van het plaatselijke Harmoniegezelschap Fidelio verleent haar medewerking.
Tevens wordt medewerking verleend door:
Zanggroep ’t Hart uit Werkhoven, onder leiding van Janneke van Manen-Rijksen.
Daarnaast zal het muzikale duo Rick en Roos-Marie hun medewerking verlenen.
Het kerstevangelie zal dit jaar worden gelezen door wethouder Marleen Treep.
Ds. H.J.T. Lubbers draagt zorg voor de kerstmeditatie.
Verder zal een kerstverhaal worden voorgedragen door Jacqueline Honing.

De Volkskerstzang start om 14:30 uur.
In de kerk kunt u veilig zitten, waarbij de ‘veilige Corona-afstand’ wordt aangehouden.
U dient wel uw QR-code te kunnen vertonen. Maar vol = vol.
Iedereen heel hartelijk welkom!

272