Hervormd Woudenberg

Vakantiebijbelweek 2018

Interkerkelijke samenwerking Vakantie Bijbel Week 2018 (VBW)
Zomer 2018 hopen we het VBW-werk gezamenlijk met de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente te organiseren. Enige tijd geleden vernamen we het verlangen van de HHG om ook VBW werk op te zetten. We hebben toen contact gezocht en met elkaar een afspraak gemaakt. Dit resulteerde in enkele constructieve besprekingen. Beide kerken konden zich vinden in de kern van het VBW-werk: hoe kunnen we zoveel mogelijk kinderen die onbekend zijn met de Bijbelse boodschap in Woudenberg in aanraking brengen met het Evangelie? Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om gezamenlijke kaders uit te werken waarin zowel onze beide wijkgemeenten alsook de HHG zich kunnen vinden. Ook een afvaardiging van ons VBW-team hebben we in dit proces betrokken. Uiteindelijk hebben zowel onze AK als de kerkenraad van de HHG hiermee ingestemd. Een gezamenlijk VBW-team zal e.e.a. gaan vormgeven. Dit jaar wordt gezien als een proef; na afloop zullen we zorgvuldig evalueren en bekijken wat dit betekent voor de toekomst. We ervaren het als bijzonder dat we deze stap kunnen zetten. Ook best een beetje spannend. Laten we bidden dat het goed mag gaan en dat dit mooie stukje evangelisatiewerk gezegend mag worden.
 

271