Hervormd Woudenberg

Vakantiebijbelweek 2018

Interkerkelijke samenwerking Vakantie Bijbel Week 2018 (VBW)


Zomer 2018 hopen we het VBW-werk gezamenlijk met de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente te organiseren. Enige tijd geleden vernamen we het verlangen van de HHG om ook VBW werk op te zetten. We hebben toen contact gezocht en met elkaar een afspraak gemaakt. Dit resulteerde in enkele constructieve besprekingen. Beide kerken konden zich vinden in de kern van het VBW-werk: hoe kunnen we zoveel mogelijk kinderen die onbekend zijn met de Bijbelse boodschap in Woudenberg in aanraking brengen met het Evangelie? Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om gezamenlijke kaders uit te werken waarin zowel onze beide wijkgemeenten alsook de HHG zich kunnen vinden. Ook een afvaardiging van ons VBW-team hebben we in dit proces betrokken. Uiteindelijk hebben zowel onze AK als de kerkenraad van de HHG hiermee ingestemd. Een gezamenlijk VBW-team zal e.e.a. gaan vormgeven. Dit jaar wordt gezien als een proef; na afloop zullen we zorgvuldig evalueren en bekijken wat dit betekent voor de toekomst. We ervaren het als bijzonder dat we deze stap kunnen zetten. Ook best een beetje spannend. Laten we bidden dat het goed mag gaan en dat dit mooie stukje evangelisatiewerk gezegend mag worden.


Help je mee?
We kunnen jouw hulp goed gebruiken tijdens de Vakantie Bijbel Week. Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers per dag nodig om de blijde boodschap van het Evangelie te delen met de kinderen.

De Vakantie Bijbel Week is op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 augustus. Vrijwilligers worden om 09.00 uur in de tent verwacht tot uiterlijk 12.30 uur.

Het is fijn als je alle drie de dagen kunt helpen want dan hebben de kinderen elke dag dezelfde juf of meester. Lukt dat niet? Weet dan dat je ook voor een of twee ochtenden welkom bent. Meehelpen mag als je minimaal 13 jaar bent. Voor kinderen die nog niet naar de Vakantie Bijbel Week gaan is er kinderoppas aanwezig.

Ga naar de website www.zomerfeestwoudenberg.nl om jezelf aan te melden als vrijwilliger. Hier kun je aangeven bij welke groep je wilt helpen en op welke dag(en).


Medewerkers-avond
Het is belangrijk dat we goed voorbereid aan de Vakantie Bijbel Week beginnen. Daarom organiseren we maandagavond 20 augustus een medewerkers-avond. Je maakt deze avond kennis met het thema, de Bijbelverhalen en de knutselwerkjes. Vanaf 19.45 uur is er inloop en om 20.00 uur beginnen we. Welkom!  Mochten er nog vragen zijn stuur dan even een mailtje naar zomerfeestvbw@hotmail.com of schiet een van ons aan.

Met hartelijke groet,
Petra de Voogd, Bariënne Imminkhuizen, Joanne Kalle, Loïse Spaanderman, Nathalie van Elst, Tonny van Keulen, Jan van Bentum, Willemieke Mulder en Jacolien Pul

271