Hervormd Woudenberg

Psalmzangavond 26-06-2021 aanvang 19.30 uur

Thema:   Gods NAAM en belofte als ons enig houvast in aanvechtingen

Schriftlezing: Exodus 34: 5 t/m 9

Psalm 12: 1,6
Psalm 27: 1,7
Psalm 32: 2,3 en 6
Psalm 42: 1,6 en 7
Orgelimprovisatie over Psalm 75 : 1 "want Uw NAAM, zo rijk van eer"
Psalm 56: 1,4 en 5
Psalm 73: 1 en 12
Psalm 138: 1, 3 en 4

Met medewerking van:
Pieter Heykoop(orgel)
Ds. P.H. van Trigt(opening, verbindende teksten en/of kort appèlwoord en sluiting)
Bovenstemgroep Woudenberg

 

Vanwege de versoepelde corona-maatregelen mogen we allemaal zingen. Daar zien we met z'n allen naar uit:
Een aantal gemeenteleden heeft zich al aangemeld voor de psalmzangavond!
Vanaf nu hoeft u dit niet meer te doen.
U kunt gewoon naar de kerk komen; welkom!
342